นิวยอร์กกำลังแก้ปัญหาเด็กคนไร้บ้านขาดเรียน ด้วยการลดขั้นตอนนโยบายบ้านพักพิง

ในนิวยอร์ก ประเทศอเมริกา กำลังเผชิญปัญหาเด็กคนไร้บ้านขาดเรียนกว่าร้อยละ 40 โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของการเข้ารับบ้านพักพิง หน่วยงานที่เกี่ยวกับคนไร้บ้านในนิวยอร์กจึงพยายามลดขั้นตอนการสัมภาษณ์ประเมิน เพื่อให้เด็กมีเวลาเข้าเรียนมากขึ้น

ค่าเช่าบ้านสูงขึ้น สวัสดิการรัฐถูกตัด อาจทำให้จำนวนคนไร้บ้านในอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นในอีก 4 ข้างหน้า

กลุ่ม Fabian Society เผยว่า ในปี ค.ศ.2020 กลุ่มผู้มีรายได้ต่ำในอังกฤษกำลังจะเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น เมื่อค่าเช่าบ้านอาจสูงขึ้นถึง 100 ยูโรต่อเดือน

1 48 49 50