เพื่อยุติการไร้บ้าน ต้องแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้น

แรกเริ่มนั้น โรซาน แฮกเกอร์ตี (Rosanne Haggerty) คิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาการไร้บ้านได้ด้วยการทำให้คนไร้บ้านมีที่อยู่ เธอจึงก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า Common Ground (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Breaking Ground)

1 12 13 14