ตอบคำถามเรื่องศูนย์พักพิงคนไร้บ้านกับจำนง หนูพันธ์ : จุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาคนไร้บ้าน?

“เขาจะอยู่ได้เหรอ จะแก้ปัญหาได้จริงไหม ต้องอยู่ถาวรเลยไหม ต้องช่วยเหลือตลอดเลยรึเปล่า มันต่างจากสถานสงเคราะห์อย่างไร” หลายคนคงมีคำถามทำนองนี้ไม่มากก็น้อย เมื่อมีข่าวการสร้างศูนย์พักพิงคนไร้บ้าน วันนี้เรามานั่งคุยประเด็นเหล่านี้กับจำนง หนูพันธ์ ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค ที่ร่วมผลักดันนโยบายแก้ปัญหาคนไร้บ้านโดยเริ่มต้นจากการสร้างศูนย์พักพิงฯ เขาเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า มันเป็นจุดเริ่มต้นของการให้โอกาสคนไร้บ้านได้พัฒนาคุณภาพชีวิต

ถ้าสังคมเราให้โอกาส คนไร้บ้านจะกลับสู่สังคมได้อีกครั้ง : นุชนารถ แท่นทอง เครือข่ายสลัมสี่ภาค

“เราสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เขาสามารถกลับคืนสู่สังคม เราไม่อยากให้คนขาดโอกาสพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่นเดียวกับกลุ่มของเรา ที่อยากมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีที่อยู่ที่ปลอดภัย และเขาเหล่านั้นก็เป็นเช่นเดียวกัน”

1 3 4 5