ซานฟรานซิสโกเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีบริษัททางด้านเทคโนโลยีเพิ่ม 1.5 เปอร์เซ็นต์

การเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในซานฟรานซิสโกทำให้เกิดปัญหาค่าที่อยู่อาศัยราคาสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งสาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการไหลทะลักเข้ามาของคนทำงานรายได้งามตามบริษัทเหล่านี้ ทำให้สุดท้ายแล้ว ความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้คนลดลง แคมป์คนไร้บ้านผุดขึ้นตามมุมถนน ขณะที่ลูกจ้างบริษัทอย่างเฟซบุ๊กหรือกูเกิลมีอาหารกลางวันฟรีและมีรถบัสส่วนตัวไปทำงาน

อีริก มาร์ หนึ่งในกรรมการผู้ดูแลเมืองเสนอให้มีการจัดกับภาษีเพย์โรล (payroll tax, บ้านเราน่าจะประมาณประกันสังคม) ของบริษัทด้านเทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มขึ้นอีก 1.5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาที่อยู่อาศัยและการไร้บ้าน

แต่ขณะเดียวกัน กรรมการบางท่านก็ให้ความเห็นว่า มาตรการภาษีดังกล่าวอาจจะไม่ช่วยลดทั้งราคาที่อยู่อาศัยและจำนวนคนไร้บ้าน แต่มันจะไล่งานเงินดีออกไป และบ่อยเซาะฐานภาษี

อย่างไรก็ดี เรื่องนี้ยังห่างไกลจากความเป็นจริง เพราะกรรมการเมืองต้องเห็นชอบอย่างน้อย 6 จาก 11 เสียง และจากนั้นต้องได้รับการสนับสนุนจาก 2 ใน 3 ของประชาชาผู้มีสิทธิ์ออกเสียง

ที่มาTHE HUFFINGTON POST