เสียงที่ไม่มีใครได้ยิน: สิทธิการเข้าถึงวัคซีน…ที่คนไร้บ้านเข้าไม่ถึง

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกสามของโควิด-19 ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้คนเข้าสู่สภาวะไร้บ้านมากขึ้นและนโยบายของรัฐในปัจจุบันก็ยังไม่ได้คำนึงถึงกลุ่มคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นการตอกย้ำความไม่มั่นคงและความไม่ปลอดภัยของคนไร้บ้านในสังคม

ผู้หญิงไร้บ้าน (Female Homeless): เป็นอยู่อย่างไรในโลกใบนี้

สภาพความเป็นอยู่ของคนไร้บ้านที่ขาดปัจจัยสี่สะท้อนภาพความเหลื่อมล้ำอย่างมาก และสภาพสังคมที่ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องออกจากบ้าน กลายมาเป็นคนไร้บ้านในเมือง สถานการณ์จะย่ำแย่มากกว่านั้น หากคุณคือคนไร้บ้านที่เป็นผู้หญิง

คนไร้บ้านและการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19

การจัดหาวัคซีนถือเป็นภารกิจสำคัญของรัฐที่จะต้องรีบดำเนินการให้ครอบคลุมและทั่วถึง รวมถึงประชากรกลุ่มเปราะบางอย่างคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ตามที่สาธารณะและไร้ผู้ดูแลด้วย

ไร้บ้าน แต่ไม่ไร้สายสัมพันธ์: ว่าด้วยความผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันของกลุ่มคนไร้บ้าน

“ครอบครัวที่เลือกเอง (chosen family)” คือสถาบันทางสังคมเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ไร้บ้าน และทำให้คนไร้บ้านเอาชีวิตรอดในพื้นที่สาธารณะได้ และครอบครัวที่ว่านี้เป็นระบบความสัมพันธ์อยู่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆ มีเพียงสายสัมพันธ์ทางใจเป็นสำคัญที่ช่วยยึดโยงสมาชิกครอบครัวไว้ได้

ชวนอ่าน: รายงานสรุปผลการสำรวจเชิงคุณภาพการระบาดของโควิด – 19 ผลกระทบต่อคนในไร้บ้านในประเทศไทย

ชวนอ่านรายงานสรุปผลการสำรวจเชิงคุณภาพการระบาดของโควิด – 19 ผลกระทบต่อคนในไร้บ้านในประเทศไทย ที่คณะทำงานเครือข่ายคนไร้บ้านได้เก็บรวบรวมเพื่อสำรวจสถานการณ์คนไร้บ้านในช่วงโควิด – 19 รวมถึงข้อเสนอแนะเบื้องต้นต่อภาครัฐ

ท่ามกลางวิกฤติที่อยู่อาศัย เยาวชนที่ไร้บ้านยังต้องได้รับการดูแล

การตกอยู่สภาวะไร้บ้าน ในตัวมันเองก็ถือว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่ฉายภาพให้เห็นถึงสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำอย่างชัดแจ้งอยู่แล้ว แต่ประเด็นย่อมจะซับซ้อนกว่านั้น เมื่อมีประเด็นเชิงอัตลักษณ์มาเป็นปัจจัยเสริม อย่างเช่น การเป็นเยาวชนที่ไร้บ้านภายใต้ท่ามกลางวิกฤตที่อยู่อาศัยเช่นนี้

1 2 3 14