รู้จัก ‘สุขภาวะข้างถนน’ โครงการที่ช่วยให้คนไร้บ้านเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดี ด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บ้านพักฟื้นฟู และดนตรีบำบัด

.

ปวดหัว ตัวร้อน มีไข้???

อาการที่ส่งสัญญาณว่าร่างกายกำลังมีปัญหา และมีวิธีแก้คือการรักษา ซึ่งก็ขึ้นกับกำลังทรัพย์ที่มี บางคนเลือกซื้อยากินเอง ส่วนบางคนไปรักษากับแพทย์โดยตรง แต่กับ ‘คนไร้บ้าน’ น้อยครั้งที่พวกเขาจะเข้าถึงการรักษาเมื่อเจ็บป่วย เหตุผลหลักอยู่ที่เรื่องค่าใช้จ่าย 

‘สุขภาวะข้างถนน’ องค์กรที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านให้เข้าถึงการรักษาและมีสุขภาวะที่ดีได้ ผ่านการสร้างหน่วยแพทย์บริการเคลื่อนที่ ที่จะไปดูแลคนไร้บ้านตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

“มีคนไร้บ้านที่นอนอยู่ริมถนนจริงๆ ให้เราได้เห็น พวกเขาคือกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งเป็นเหยื่อของระบบที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย”  

นพ.อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ หรือ หมอไก๋ ผู้ก่อตั้งโครงการสุขภาวะข้างถนนเพื่อคนไร้บ้านกล่าวบนเวทีเสวนา Good Society Day 2024 “Connect The Good Dots” 

หมอไก๋เป็นแพทย์และทำงานวิจัยด้านระบบสุขภาพในกรุงเทพฯ ทำให้เริ่มเห็นอุปสรรคบางอย่าง ที่ทำให้คนในสังคมไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม ประกอบกับช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 สถานการณ์ของคนไร้บ้านยากลำบากกว่ากลุ่มอื่นๆ เพราะพวกเขาอยู่พื้นที่สาธารณะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ  

“ช่วงที่มีการแพร่ระบาด จะมีข่าวว่าคนยอมติดโควิดเพื่อที่จะได้ถูกส่งตัวกลับบ้าน แต่สำหรับคนไร้บ้านในกรุงเทพฯ เขาไปไหนไม่ได้”

ทีมอาสาสมัครเป็นบุคลากรแพทย์ที่จะมาออกตรวจทุกวันอังคารในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน พื้นที่ที่หน่วยพยาบาลจะเดินทางไปอยู่ภายในกรุงเทพฯ  

การให้บริการมีตั้งแต่วัดความดัน ปรึกษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ และจ่ายยาเบื้องต้น ซึ่งให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ยังมี ‘หน่วยดนตรี’ ในการออกตรวจ เพื่อสร้างความผ่อนคลายผ่านเสียงเพลงให้กับผู้ที่มารอเข้ารับบริการ ขับกล่อมโดยนักดนตรี นักดนตรีบำบัด และนักจิตวิทยา ซึ่งตลอดทั้งโครงการก็ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิกระจกเงา สภากาชาดไทย เป็นต้น 

เป้าหมายของโครงการสุขภาวะข้างถนน คือ การดูแลคนไร้บ้าน เมื่อเริ่มโครงการได้ระยะหนึ่งก็พบว่า มีคนไร้บ้านที่มีอาการเจ็บป่วยแต่ไม่อยู่ในขั้นรุนแรง  ควรได้รับยาและการดูแลตามอาการ เพื่อไม่ให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงมากยิ่งขึ้น หน่วยบริการเคลื่อนที่สามารถช่วยให้คนไร้บ้านเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดีได้

.

.

ไปรู้จักพวกเขาให้มากขึ้นได้ที่นี่ https://penguinhomeless.com/respite-care_homeless-thai/#

สามารถติดต่องานหรือร่วมเป็นอาสาสมัครกับพวกเขาได้ที่นี่ https://www.facebook.com/sookaphawa.roadside