Slider

การมีชีวิตที่ยืนยาวบ่งบอกสิ่งใด: อายุขัยและการตายของคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร

Penguin Homeless ขอเชิญชวนให้ทุกท่านอ่านบทความสรุปใจความสำคัญจากงานวิจัย“อายุขัยเฉลี่ยและภาวะการตายของคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร” โดย ผศ.ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ (2560) ที่จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครผ่านอายุขัยและการตายของพวกเขา

เปิดตัวโครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชนคนไร้บ้านแคนาดา รับความต้องการของตลาดแรงงานด้านช่างฝีมือ

มูลนิธิเดอะโฮมดีพอต์แคนาดา (The Home Depot Canada Foundation) ประกาศเปิดตัวโครงการเทรดวอร์ซ (TradeWorx) เพื่อช่วยเหลือเยาวชนคนไร้บ้านหรือเยาวชนที่มีข้อจำกัดในการได้งาน จำนวน 100 คน ให้มีโอกาสเข้าถึงการฝึกทักษะด้านช่างฝีมือและความช่วยเหลือทางสังคมอื่น ๆ

สำรวจ “หมู่บ้านรถไฟใต้ดิน” ชุมชนคนไร้บ้านในเขตแฮปปี้วัลเลย์ เขตที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในเกาะฮ่องกง

คนไร้บ้านฮ่องกงหลายสิบคนมาอาศัยใน “หมู่บ้านรภไฟใต้ดิน” ในเขตแฮปปี้วัลเลย์ สวนทางกับภาพลักษณืเมืองที่นับเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งหนึ่งในโลก

ไปได้ดี! โครงการฝึกงานคนไร้บ้านรัฐราชสถานแบบครอบคลุม รับประกันคนไร้บ้านไม่ตกงานหลังจบโครงการ แนวโน้มขยายโมเดลโครงการทั่วประเทศอินเดีย

โครงการพัฒนาศักยภาพแก่คนไร้บ้านในรัฐราชสถาน อินเดีย ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากคนไร้บ้านและได้พาพวกเขากลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคมได้อีกครั้ง โดยโครงการดังกล่าวดูแลคนไร้บ้านอย่างครอบคลุมและรับประกันการได้งานหลังจบโครงการ