Slider

ระเบียบที่ไม่ชัดเจนส่งผลให้คนไร้บ้านในสหราชอาณาจักรต้อง “ไร้บ้าน” เพื่อที่จะมีสิทธิเข้าที่พักชั่วคร่าว

รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งในสหราชอาณาจักรปฏิเสธที่จะรับรองสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ Everyone In ให้แก่กลุ่มคนไร้บ้านที่เข้ามาขอความช่วยเหลือและแนะนำให้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเพื่อรอให้ทีมลงพื้นที่พบและนำเข้าโครงการเพื่อยืนยันสิทธิในฐานะคนไร้บ้านแทน

กว่าจะเป็นคนไทย (ไม่ไร้สิทธิ): สิทธิรักษาพยาบาลและชีวิตที่หายไป

ซีรี่ยส์เรื่องกว่าจะเป็นคนไทย (ไม่ไร้สิทธิ)เป็นบทสัมภาษณ์เคสสำเร็จของคนไทย (เคย) ไร้สิทธิสถานะ โดยบทความที่สองนี้จะพาไปทำความรู้จักกับ น้องพี เด็กชายไทยที่ตกสำรวจ ทำให้ไม่มีใบแจ้งเกิด ไม่ถูกนับว่าเป็นคนไทย จนกระทั่งมีเหตุต้องได้รับการรักษาพยาบาล แต่กลับไม่มีสิทธิการรักษาเหมือนคนไทยคนอื่น ๆ และอนาคตของเขาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

กว่าจะเป็นคนไทย (ไม่ไร้สิทธิ): เมื่อการไม่มีบัตรฯ เป็นกำแพงของชีวิต

บทสัมภาษณ์เคสสำเร็จของคนไทย (เคย) ไร้สิทธิสถานะในซีรี่ยส์ โดยบทความแรกนี้จะพาไปทำความรู้จักกับ น้องพลอย เด็กสาวที่ใช้ชีวิตโดยไม่มีบัตรมากว่า 16 ปี ซึ่งการไม่มีบัตรประชาชน ได้สร้างความวิตก ความรู้สึกไม่ปลอดภัย และเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาและชีวิตในโรงเรียน รวมถึงอุปสรรรคในการได้มาซึ่งบัตรประชาชนของเธออีกด้วย

เสี่ยงมากกว่า! สถิติชี้แม่เลี้ยงเดี่ยวในสหราชอาณาจักรเสี่ยงเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน

จากการรายงานพบว่าผู้หญิงเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวไร้บ้านมากกว่า โดยจำนวนหญิงไร้บ้านเพิ่มขึ้น 88% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และประมาณ 60 % ของผู้ที่อยู่ในที่พักชั่วคร่าวสำหรับคนไร้บ้านในสหราชอาณาจักรเป็นผู้หญิง ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของแม่เลี้ยงเดี่ยวมากยิ่งขึ้น