Slider

ส่องปัญหากลุ่ม LGBTQ+ ไร้บ้านในโลกยุคโควิดระบาด

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ล้วนเป็นช่วงเวลาที่สร้างความเปราะบางสำหรับคนทุกกลุ่ม คนไร้บ้านที่เป็น LGBTQ+ ก็เป็นอีกกลุ่มที่ยิ่งถูกทำให้เปราะบางมากยิ่งขึ้น เพราะพวกเขาไม่ได้แค่เป็นคนไร้บ้าน แต่พวกเขายังคงถูกกดขี่อัตลักษณ์ทางเพศจากสังคมอีกด้วย

สอบผ่านหรือสอบตก: ชวนอ่านรายงานประเมินผลการทำงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในสหรัฐฯ

องค์กรสัมพันธมิตรเพื่อคนไร้บ้านในนครนิวยอร์ก สหรัฐฯ ออกรายงานประเมินการทำงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านโดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 และนี่คือผลประเมินที่รัฐบาลท้องถิ่นนิวยอร์กได้รับ

“ภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยน” อีกหนึ่งปัจจัยของความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยที่น่าจับตามอง

กระบวนการ gentrification เป็นเรื่องของการต่อสู้ทางชนชั้น ระหว่างกลุ่มคนร่ำรวยที่เข้ามาใหม่ และกลุ่มคนยากจนที่อยู่มาก่อน โดยมีต้นตอมาจากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ของคนรายได้น้อย และในเวลานี้ สาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่กระบวนการพัฒนาพื้นที่เช่นนั้นคือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

เมื่อแคลิฟอร์เนียเปลี่ยมโฉมโรงแรมให้เป็นบ้านสำหรับคนไร้บ้านในช่วงโควิด

ผู้ว่าแคลิฟอร์เนียและรัฐบาลกลางสหรัฐจับมืออัดฉีดงบประมาณให้มาตรการจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้าน เปลี่ยมโฉมโรงแรมเป็นที่พักอุปถัมภ์ถาวร เหตุโควิดระบาดหนัก อาจพรากชีวิตคนไร้บ้านจำนวนมากได้