Slider

ฮาวทูดีไซน์อย่างไม่เป็นธรรม: เมื่อสถาปัตยกรรมไม่เป็นมิตรกับพื้นที่สาธารณะและคนไร้บ้าน (1)

ทำไมช่วงเวลาที่เราใช้ในพื้นที่สาธารณะมันชวนให้อึดอัดจัง? จะนั่ง จะยืน จะพักผ่อนสักนิดก็ไม่เหมาะสักอย่างเลย แป๊บ ๆ ก็จำต้องย้ายตัวเองไปที่อื่นแล้ว เหมือนพื้นที่ตรงนั้นไม่ต้อนรับการปรากฏตัวของเราเลย?

วิกฤตที่อยู่อาศัยของอเมริกา และผู้สูงอายุไร้บ้าน

บทความจาก New York Times รายงานว่า คนอเมริกาไร้บ้านน่าจะเพิ่มขึ้นอีกสามเท่าตัวในทศวรรษที่จะมาถึง แต่ตัวเลขนี้ยังไม่ได้คำนวณผลกระทบจากโควิด-19

ที่ซุกหัวนอนเป็นหลักเป็นแหล่ง ทำให้ชีวิตผู้คนมั่นคง: ออสเตรเลียลงทุนในที่พักอาศัย

ที่อยู่อาศัยที่ไม่เพียงพอและราคาสูง ผลักดันให้ผู้คนไร้บ้าน และทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลีกหนีสภาวะไร้บ้าน หากไม่มีที่อยู่อาศัยมั่นคง ก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่ผู้คนจะเข้าถึงการศึกษา มีงานทำ หรือมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี