Slider

Homeless in Japan : ไม่มีใครอยากเป็นคนไร้บ้าน

การไร้ที่อยู่อาศัยถือเป็นมลทินหรือความอับอายอันใหญ่หลวงของคนญี่ปุ่น สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการพึ่งพาตนเอง ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าประชาชนทั่วไปมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคนไร้บ้าน คนญี่ปุ่นจำนวนมากทำงานหนักและพวกเขาก็คิดว่าคนไร้บ้านเป็นพวกขี้เกียจ ไม่ต้องการทำงาน ซึ่งมันไม่เป็นความจริง ไม่มีใครต้องการเป็นคนไร้บ้าน พวกเขาไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะสถานการณ์บางอย่างทำให้เกิดจุดพลิกผัน

อดีตนักโทษมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนไร้บ้าน

อดีตนักโทษมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนไร้บ้าน โดยงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของการที่อดีตนักโทษกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในช่วงหกเดือนหลังจากการปล่อยตัวและความเสี่ยงนี้จะยังคงมีอยู่อีกเกือบปี

“ศิลปะ” เปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังบวกในการขับเคลื่อนชีวิตหนุ่มไร้บ้าน ในสหราชอาณาจักร

BBC ออนไลน์ได้เปิดเผยเรื่องราวชีวิตของสติเฟ่น โรเบิร์ต เด็กหนุ่มผู้เคยใช้ชีวิตบนท้องถนนและติดยาเสพติด ที่ใช้ศิลปะในการพาตัวเองออกจากการเป็นคนไร้บ้าน โรเบิร์ตได้ให้คำแนะนำสำหรับคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาว่า เราต้องค้นหาสิ่งที่เป็นเป้าหมายหรือความสำคัญในชีวิต ซึ่งสำหรับเขาคือ “ศิลปะ” มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังบวกในการขับเคลื่อนชีวิต

จัสตินทรูโด ประกาศให้การช่วยเหลือคนไร้บ้านในแวนคูเวอร์เป็นยุทธศาสตร์ชาติ

ประธานาธิบดีจัสติน ทรูโดประกาศว่ารัฐบาลของเขากำลังจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่ดูแลด้านที่อยู่อาศัย สำหรับการสร้างบ้านราคาถูกเพื่อให้คนไร้บ้านหรือคนที่พักอาศัยในที่พักชั่วคราวได้มีที่พักอาศัยระยะยาว