Slider

เผยชีวิตคนไร้บ้านสิงคโปร์ในมุมมองเก่าที่สังคมต้องทำความเข้าใจใหม่

สำนักข่าว TODAY ได้เปิดเผยงานวิจัยชิ้นแรกของสิงคโปร์ที่มีการนับจำนวนคนไร้บ้านในประเทศ งานวิจัยชิ้นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นทั้งปัญหาและความซับซ้อนของประเด็นคนไร้บ้าน รวมทั้งตีตกความเข้าใจผิดที่เรามักมีต่อคนไร้บ้านด้วย

จำนวนคนไร้บ้านที่พุ่งสูงขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียและบททดสอบมนุษยธรรม

ตัวเลขของประชากรคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ตามท้องถนนในรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์คนไร้บ้านที่เพิ่มสูงขึ้นกลายเป็นแบบทดสอบความอดทนอดกลั้นและความเห็นอกเห็นใจของผู้คนในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งภูมิอกภูมิใจในความเสรีนิยมของรัฐ

สภาวะไร้บ้าน วิกฤติที่ถูกซ้ำด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

กลุ่มคนที่เปราะบางมากอย่างกลุ่มคนผิวสีหรือคนรายได้น้อย มีความเสี่ยงสูงที่สุดเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพราะไม่มีทรัพยากรในการเคลื่อนย้ายที่อยู่ก่อนจะเกิดภัยพิบัติ และไม่มีทรัพยากรมาสร้างที่อยู่อาศัยใหม่หลังจากภัยพิบัติเกิดขึ้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเข้าถึงที่อยู่อาศัยจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน และต้องได้รับการแก้ไขไปพร้อม ๆ กัน

อยู่ริมทาง ตายในเต็นท์

สภาวะการไร้บ้านและความเสี่ยงต่อการไร้บ้านย่ำแย่ลงมากในเมืองลิเวอร์พูลในไม่กี่ปีที่ผ่านมา เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีคนอย่างต่ำ 86 คน เข้ามาใช้สถานพักพิงคนไร้บ้านทุกคืน ปีที่แล้วคนจำนวนถึง 5,000 คน มาขอใช้บริการ Housing Options ซึ่งเป็นบริการป้องกันไม่ให้ผู้คนไร้บ้าน องค์กรอีกแห่งที่ชื่อว่า Whitechapel ซึ่งทำงานเรื่องคนไร้บ้านมาหลายสิบปีกล่าวว่า เมื่อห้าปีที่แล้วมีคนมาขอความช่วยเหลือจากองค์กร 1,800 คน แต่ปีที่แล้วมีถึง 4,025 คน และสาเหตุที่ทำให้คนไร้บ้านก็คือหนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปสวัสดิการที่ทำให้คนไม่สามารถจ่ายค่าที่อยู่อาศัยได้