“Housing First ” แนวคิดที่ทำให้คนไร้บ้านในฟินแลนด์ลดจำนวนลงเรื่อยๆ

วิกฤติการณ์คนไร้บ้านที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ในสหราชอาณาจักร ตัวเลขล่าสุดจากองค์กรตรวจสอบแห่งชาติ (The National Audit Office) เผยสถิติใหม่ที่พบว่ามีคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่บนท้องถนนในอังกฤษสูงถึง 4,751 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นกว่าที่เคยบันทึกไว้ในปี 2010 แต่องค์กรการกุศลที่ทำงานเกี่ยวกับคนไร้บ้านโต้แย้งว่าตัวเลขจริงๆ มีสูงกว่านั้น อาจสูงถึง 10,000 คน หากนับรวมถึงคนไร้บ้านที่อาศัยในรถหรือเต็นท์ ซึ่งมันทำให้เห็นว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไขและยับยั้งการลุกลามของปัญหา แต่แม้ว่าจะมีความพยายามมากเพียงใดก็ยังไม่สามารถยุติปัญหาดังกล่าวได้

รูปตัวอย่างการสร้างสิ่งต่างๆ เพื่อขับไล่คนไร้บ้านในอังกฤษ Picture: GETTY IMAGES / DAN KITWOOD / STAFF ; GETTY IMAGES / CHRISTOPHER FURLONG / STAFF

ฟินแลนด์อาจมีคำตอบ

ปีที่ผ่านมา ฟินแลนด์เป็นประเทศเดียวในสหภาพยุโรปที่ไม่ประสบกับปัญหาวิกฤติคนไร้บ้าน องค์กรที่ทำงานด้านคนไร้บ้านในสหภาพยุโรป FEANTA ระบุว่าตัวเลขคนไร้บ้านในฟินแลนด์มีจำนวนลดลงเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับปีก่อน

แนวคิดในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านของฟินแลนด์คือ Housing First – การให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยเป็นอันดับแรก เริ่มต้นให้ความสำคัญกับการสนับสนุนบุคคลด้วยการจำแนกสาเหตุของปัญหาที่ทำให้คนกลายมาเป็นคนไร้บ้าน ซึ่งก็คือที่อยู่อาศัย แนวคิดนี้อาจถูกมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลและบ้าบอที่จะให้บ้านถาวรแก่คนไร้บ้าน เพื่อให้พวกเขามีที่อยู่อาศัยและออกจากท้องถนน มันเป็นแนวคิดที่เป็นไปได้ยากมากในอังกฤษ เพราะในอังกฤษถึงกับมีการสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ ออกมาเพื่อต่อต้านหรือขับไล่คนไร้บ้านด้วยซ้ำ รวมทั้งเป็นแนวคิดที่ตรงข้ามกับแนวคิดของประเทศอื่นๆ มันอาจจะดูเป็นเสียงเล็กๆ แต่กลับสร้างผลลัพธ์ได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ

ที่พักอาศัยแบบประหยัดที่ปรับปรุงโดยองค์กรวาย (Photo: Courtesy of Y-Foundation : www.mnn.com)

จากคนที่มีปัญหาที่อยู่อาศัยในตอนแรก เมื่อมีสถานที่ที่สามารถเรียกว่า “บ้าน” มันทำให้ง่ายขึ้นมากที่จะแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและเมื่อพวกเขามีงานและมีรายได้เพียงพอต่อการจ่ายค่าเช่า พวกเขาก็จะจ่ายเพื่อตอบแทนการอยู่อาศัย รัฐบาลท้องถิ่นก็จะได้รับประโยชน์จากการจ่ายค่าเช่านั้น ทั้งนี้แม้ว่ามันจะไม่ใช่ทางเลือกที่ราคาถูกกับการต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้เพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่ในท้ายที่สุดแล้วมันคุ้มค่าที่จะจ่าย

Juha Kaakinen ผู้บริการองค์กรวาย (Y Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดหาที่อยู่อาศัยตามนโยบาย Housing First ของฟินแลนด์กล่าวว่า “ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีจำนวนสูงมากแต่มันก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการยุติปัญหาคนไร้บ้านมากกว่าการมุ่งขจัดคนเหล่านี้.”

ที่มา www.indy100.com