ที่ซุกหัวนอนเป็นหลักเป็นแหล่ง ทำให้ชีวิตผู้คนมั่นคง: ออสเตรเลียลงทุนในที่พักอาศัย

ภาพ: David Crosling/AAP

สำนักข่าว The Guardian รายงานว่า รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย จะลงทุนกว่า 5.3 พันล้านดอลล่าร์ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยกว่า 12,000 หลังให้ประชาชนในเมืองเมลเบิร์นและพื้นที่โดยรอบ

ผู้เชี่ยวชาญต่างกล่าวว่า นี่คือก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการแก้ปัญหาคนไร้บ้าน นี่เป็นการลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยอย่างมหาศาลที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมีผู้คนอีกกว่า 10,000 คน ที่อยู่ในรายชื่อรอที่พักอาศัยจากรัฐบาลก็ตาม

แผนการสร้างที่อยู่อาศัยโดยรัฐบาลครั้งนี้ จะสร้างที่อยู่ใหม่ 9,300 หลัง และสร้างที่อยู่กว่าอีก 1,100 หลังแทนที่อยู่อาศัยเดิมที่รัฐเคยสร้างไว้

บ้านใหม่ 2,000 หลัง จะถูกจัดสรรให้ผู้คนที่ประสบปัญหาทางจิต บ้านอีก 2,900 หลังที่ราคาเข้าถึงได้จะถูกจัดสรรเพื่อช่วยเหลือคนรายได้น้อย ให้สามารถพักอาศัยอยู่ใกล้กับที่ทำงานของตน

ที่พักอีก 1,000 แห่งจะถูกจัดสรรให้คนพื้นเมือง และอีก 1,000 แห่งจะถูกจัดสรรให้เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว

บ้านแห่งใหม่ต่างๆเหล่านี้ที่สร้างขึ้น จะเป็นไปตามมาตรฐานและจะเป็นบ้านที่อยู่ได้ทั้งในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว

การลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยของรัฐในครั้งนี้จะสร้างงานถึง 10,000 งานในช่วงสี่ปีที่กำลังจะมาถึง สิ่งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคน ผู้คนรายได้น้อยจะมีความมั่นคงในชีวิต และมีที่อยู่อาศัย นี่คือการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียม

ที่อยู่อาศัยที่ไม่เพียงพอและราคาสูง ผลักดันให้ผู้คนไร้บ้าน และทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลีกหนีสภาวะไร้บ้าน หากไม่มีที่อยู่อาศัยมั่นคง ก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่ผู้คนจะเข้าถึงการศึกษา มีงานทำ หรือมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

เมื่อเรามีหลังคาหุ้มหัว มีที่ซุกหัวนอนเป็นหลักเป็นแหล่ง เราจึงจะสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในชีวิตได้

ที่มา: https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/15/its-a-game-changer-victoria-commits-53bn-to-12000-social-housing-homes