นักวิจัยทดลองให้เงินกว่าสองแสนบาทแก่คนไร้บ้าน ผลที่เกิดพลิกความคาดหมาย

เราคงเคยได้ยินกันว่า การให้เงินคนไร้บ้านไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือพวกเขา เพราะไร้บ้านอาจนำเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่าย หรือนำเงินไปซื้อเหล้าซื้อยาเสพติด ทว่าผลวิจัยใหม่จากแคนาดากลับพิสูจน์สิ่งที่ตรงกันข้าม

งานศึกษาที่ชื่อว่า “The New Leaf Project” เป็นโปรเจกต์ทดลองที่แคนาดา โดยนักวิจัยได้ทดลองให้เงินเกือบสองแสนบาท (7,500 CAD) แก่คนไร้บ้านหน้าใหม่ 50 คน และติดตามชีวิตของพวกเขาเป็นเวลา 12-18 เดือน โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ไม่ได้รับเงินก้อนนี้

การค้นพบในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า คนไร้บ้านที่ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถหาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงได้รวดเร็วกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยกลุ่มหลังหาที่อยู่อาศัยได้ช้ากว่าถึง 12 เดือน

นอกจากนี้คนไร้บ้านที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินยังเข้าถึงอาหารได้รวดเร็วกว่า และสามารถมีความมั่นคงทางอาหารได้ตลอดทั้งปี

คนไร้บ้านที่ได้รับเงินช่วยเหลือใช้จ่ายเงินไปกับค่าที่อยู่อาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม และลดการใช้จ่ายไปกับแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาเสพติดลงไปถึงร้อยละ 39 

คนไร้บ้านที่ได้รับเงิน ต่างก็รู้เกือบจะในทันทีว่าพวกเขาต้องทำอย่างไรกับเงินที่ได้มา คนไร้บ้านบางคนใช้เงินจ่ายค่าที่อยู่อาศัยโดยทันที บางคนลงทุนไปกับการขนส่ง เช่น ซื้อจักรยานหรือเอารถไปซ่อมเพื่อให้สามารถเดินทางไปทำงานได้ บางคนนำเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์ และบางคนก็นำเงินไปลงทุนกับธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง

ยิ่งไปกว่านั้น การให้เงินคนไร้บ้านยังส่งผลดีต่อคนรอบตัวพวกเขาด้วย คนไร้บ้านที่ได้รับเงิน เอาเงินไปลงทุนกับสวัสดิการของลูกๆ และนำไปช่วยเหลือครอบครัว

สิ่งนี้อาจพิสูจน์ให้เราเห็นว่า คนไร้บ้านเองก็มีวิสัยทัศน์และรู้จักวางแผน เพียงแต่ขาดทุนทรัพย์ในชีวิต บางทีนี่อาจแสดงให้เราเห็นว่า วิธีการช่วยเหลือคนไร้บ้านนั้นหลากหลาย และบริการช่วยเหลือคนไร้บ้านก็ควรปรับไปตามความต้องการ ตามเป้าหมายชีวิตของคนไร้บ้านแต่ละคน

ที่มา: https://edition.cnn.com/2020/10/09/americas/direct-giving-homeless-people-vancouver-trnd/index.html