เสียงของประชากรไร้บ้านในมุมไบ

1600 (2)

“พวกเขาเรียกเราว่าขอทาน มักจะทำกิริยาอุจาดและสบถใส่เรา ทั้งๆ ที่เราเองก็เป็นคนทำงานทำการและอาศัยอยู่ที่นี่มา 26 ปีแล้ว ที่นี่เป็นบ้านของพวกเราพอๆ กับพวกเขานั่นแหละ” คุณแม่ลูกสามเผยว่า ชายชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในย่านคนมีฐานะทางมุมไบตอนใต้ แสดงกิริยาดูแคลนเธอและเดินเรื่องกับตำรวจมาแล้วหลายครั้ง
.
ผลสำรวจของ Build องค์กรไม่แสวงหากำไรของมุมไบรายงานว่า กว่าร้อยละ 96 ของครอบครัวคนเร่ร่อนกระจายตัวอยู่ในมุมไบมามากกว่า 5 ปีแล้ว แต่ถึงแม้พวกเขาไม่มีที่อยู่ ร้อยละ 70 ของคนเร่ร่อนก็มีอาชีพเป็นของตัวเอง
.
นิทรรศการที่จัดขึ้นในมุมไบเมื่อไม่นานมานี้ จึงชี้เป้าไปที่ปัญหาของคนไร้บ้านที่เริ่มบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆ องค์กรไม่แสวงหากำไร Pehchan ที่ช่วยเหลือด้านการเข้าถึงสิทธิและผลประโยชน์ของคนไร้บ้านม, กลุ่มช่างภาพ BIND, บริษัทวิจัยและออกแบบ Studio X Mumbai และ Megalopolis องค์กรพหุวิทยาการที่ทำงานด้าน ปรับปรุงความเป็นเมืองทั่วถึงรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับชีวิตของคนไร้บ้าน
.
ในวิดีโอสัมภาษณ์ ผู้ชมจะเห็นคนเร่ร่อนทำงานอย่างหนักในหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น แคดดี้, พนักงานทำความสะอาดรถเมล์ หรือหญิงที่ซ่อมแซมเสื้อผ้าเหลือทิ้ง โดยที่องค์กรเหล่านี้มาดหมายจะจุดประกายความสนใจ, ความเห็นอกเห็นใจและการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อตอบสนองปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้าน
.
พวกเขาต้องการผลักดันการสร้าง ‘บ้าน’ ที่เป็นบ้านอย่างแท้จริง สนับสนุนทางด้านอาหาร, ความปลอดภัยและการศึกษาให้กับคนเหล่านี้
ไม่ใช่แค่สร้างให้แต่ที่ซุกหัวนอน

ที่มา : Theguardian