ผลกระทบของการไร้บ้าน

สภาวะไร้บ้านส่งผลต่อคนไร้บ้านในหลากหลายด้าน บางอย่างก็เป็นผลกระทบที่เราอาจคาดไม่ถึง แต่ก็ล้วนส่งผลต่อการดำเนินชีวิต และชีวิตจิตใจของคนไร้บ้านทั้งสิ้น 

1.รู้สึกโดดเดี่ยว ท้อแท้

คนไร้บ้านหลายคนอยู่ตัวคนเดียว ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวและท้อแท้ สภาวะเช่นนี้ส่งผลให้คนไร้บ้านบางคนหันไปพึ่งแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด เพื่อเอาตัวรอดจากความเดียวดายและความเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางจิต ในหลายๆ ครั้ง การหันมาพึ่งแอลกอฮอล์และสารเสพติด ก็เป็นผลลัพธ์จากความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความยากจนและการเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยสร้างความเครียดและวิตกกังวลในชีวิต จนคนหลายๆคนรวมถึงคนไร้บ้านต้องหันมาพึ่งพิงสิ่งเหล่านี้

2.ความเจ็บป่วย

เมื่อคนไร้บ้านอยู่ตัวคนเดียว อาศัยอยู่ในที่สาธารณะหรือที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สะอาดปลอดภัย  เข้าไม่ถึงห้องน้ำหรือน้ำสะอาด ต้องอาศัยอาบน้ำตามแม่น้ำลำคลอง และหลายๆ วันจึงจะมีโอกาสอาบน้ำสักหน คนไร้บ้านก็เจ็บป่วยได้ง่าย เช่น

  • มีปัญหาทางเดินหายใจ จากการอยู่อาศัยในที่สาธารณะ
  • เป็นโรคทางผิวหนัง
  • ประสบภาวะซึมเศร้า
  • นอนหลับไม่เพียงพอ
  • ขาดสารอาหาร

3.การทำมาหากิน

คนไร้บ้านอยู่ในพื้นที่สาธารณะ หรือที่พักอาศัยที่ไม่สะอาด ทำให้ไม่สามารถอาบน้ำรักษาความสะอาดได้ เมื่อไปสมัครงานจึงไม่ได้งาน เพราะรูปลักษณ์ดูไม่สะอาดสะอ้าน อีกทั้งสภาวะไร้บ้านส่งผลต่อสภาพจิตใจ ทำให้คนไร้บ้านเองท้อแท้และหมดกำลังใจ

4.การถูกคุกคาม

คนไร้บ้านที่อยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น อยู่ในห้องพักไม่มีมาตรฐาน ไม่มีกลอนประตู ก็เสี่ยงต่อการถูกคุกคาม โดยเฉพาะคนไร้บ้านผู้หญิงนั้นเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศอย่างมาก

คนไร้บ้านเป็น “คน” ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม แต่คนไร้บ้านอาจประสบกับเหตุการณ์ในชีวิต ความไม่เท่าเทียมทางสังคม ที่ส่งผลให้กลายมาเป็นคนไร้บ้าน สังคมจึงควรร่วมกันโอบรับพวกเขาในฐานะผู้คนที่ตกหล่นไปในซอกหลืบของความเหลื่อมล้ำ มากกว่าผลักไสให้พวกเขาต้องทนทุกข์จากผลของโครงสร้างสังคมที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนก่อ

ที่มา:

https://www.homeless.org.uk/facts/understanding-homelessness/impact-of-homelessness

https://depts.washington.edu/triolive/quest/2007/TTQ07033/effects.html