ผู้หญิงไร้บ้านกับการจำคุก: ภาพสะท้อนการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ


Photograph: Andrew Aitchison/Corbis via Getty Images

จำนวนผู้หญิงในอังกฤษและเวลส์ที่มีสถานะเป็นคนไร้บ้านที่ถูกจำคุก เพิ่มจำนวนขึ้นกว่าสองเท่าตั้งแต่ปี 2015 จำนวนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวชวนให้ตั้งคำถามกับต้นตอของการกระทำผิดและการแก้ไขปัญหาที่ปลายน้ำ สถิติของกระทรวงยุติธรรมประเทศอังกฤษแสดงให้เห็นว่ามีผู้หญิงจำนวน 3,262 คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรก่อนที่จะมาถูกจำคุก ซึ่งจำนวนนี้เพิ่มขึ้นถึง 71% เมื่อเทียบกับปี 2015 ที่มีจำนวน 1,909 คน

“ระบบยุติธรรมของเรากำลังลงโทษผู้คนที่ในหลาย ๆ ทางแล้วเป็นเหยื่อเสียเอง บ่อยครั้งเกินไปที่คุกคือสถานที่ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งไม่ใช่แค่สภาวะไร้บ้านแต่รวมถึงความยากจน การเจ็บป่วยทางจิต และการติดยา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาถูกจำคุกแต่แรก”

“ผู้หญิงหลายคนก็จะกลับไปเป็นคนไร้บ้านหลังจากถูกจำคุกไม่กี่สัปดาห์ แทนที่จะเสียทรัพยากรไปกับการจับคนเข้าคุกแบบนั้น เราจำเป็นต้องทำลายวงจรระหว่างคุกและสภาวะไร้บ้าน นั่นหมายถึงการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยการค้ำจุนผู้คน ให้ที่อยู่อาศัยที่พวกเขาต้องการ เพื่อตัดวงจรไม่ให้พวกเขาติดคุกอีก ”

Christina Marriott ผู้บริหารองค์กร Revolving Doors Agency องค์กรการกุศลที่ทำงานเพื่อลดจำนวนการติดคุกซ้ำกล่าวว่า “ตัวเลขที่น่าตกใจนี้แสดงให้เห็นว่าระบบลงโทษผู้หญิงที่ขาดโอกาสอยู่แล้ว คุกไม่สามารถและไม่ควรเป็นสถานที่เก็บเศษซากของสังคมที่ล้มเหลวในสร้างโครงข่ายรองรับ การส่งผู้หญิงที่ไร้บ้านอยู่แล้วเข้าคุกเป็นเวลาสั้น ๆ ทับถมสภาวะไร้โอกาส และเราก็รู้กันว่าผู้หญิงหลายคนเมื่อถูกปล่อยออกจากคุก ก็ไม่ได้มีสถานที่ที่ปลอดภัยให้อยู่ ผู้หญิงหลายคนที่ถูกจับเข้าคุกไม่ใช่แค่เป็นคนไร้บ้าน แต่มีปัญหาเสพเหล้า ยา ปัญหาสุขภาพจิต และเป็นเหยื่อของความรุนแรงในบ้าน (domestic violence) วงจรเช่นนี้จะต้องหมดไป ”

“อย่างแรกคือต้องจำกัดการจำคุกแบบไม่มองการณ์ไกลอย่างการจำคุกระยะสั้น ทั้งต่อผู้หญิงและผู้ชายที่กระทำความผิดที่ไม่ใช่การกระทำรุนแรง และหันมาใช้ทางเลือกที่ฉลาดขึ้น บริการต่าง ๆ ในชุมชนจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อหาสถานที่ที่ปลอดภัยให้ผู้หญิงอยู่ นี่คือก้าวแรกที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่จะสร้างชีวิตใหม่”

รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม Edward Argar กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “คนทุกคนจะต้องมีบ้านที่ปลอดภัยและเหมาะสมในการดำรงชีวิต การมีสถานที่ให้อยู่ทำให้คนมีพื้นที่ที่มั่นคงให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ มีงานทำ และลดแนวโน้มในการกระทำผิดและถูกจำคุกอีก ในการนี้รัฐบาลอังกฤษได้เผยแพร่ยุทธศาสตร์สภาวะไร้บ้านเมื่อเดือนสิงหาคม 2018 โดยริเริ่มโครงการมูลค่า 100 ล้านปอนด์ เพื่อลดจำนวนคนไร้บ้าน และในท้ายที่สุดเพื่อกำจัดสภาวะไร้บ้านให้หมดไปจากประเทศอังกฤษ ”

ที่มา: https://www.theguardian.com/society/2019/jul/03/number-female-prisoners-recorded-homeless-doubles-since-2015