ภาวะไร้บ้านในอังกฤษกำลังจะรุนแรงขึ้น

สำนักข่าว The Guardian รายงานว่า ภาวะไร้บ้านในอังกฤษกำลังจะแย่ลง เมื่อพิษโควิดทำให้จำนวนคนไร้บ้านเพิ่มขึ้น พร้อมกับความช่วยเหลือจากรัฐที่ใกล้หมดลง

นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิดเริ่มต้นขึ้น คนจำนวนมากจากหลากหลายอาชีพตกอยู่ในภาวะไร้บ้าน อาสาสมัครที่ธนาคารอาหารรายงานว่า แม้กระทั่งครูและพยาบาลก็เข้ามารับความช่วยเหลือ ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นว่ากว่า 20,000 ครัวเรือนกลายเป็นคนไร้บ้าน และจำนวนคนไร้บ้านเพิ่มขึ้น 36% จากปี 2019  ซึ่งตัวเลขนี้น่าจะเพิ่มขึ้นอีกหลังจากคำสั่งห้ามไล่ผู้เช่าและการอนุญาตให้ลาพักงานจบลง

แม้ว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ Everyone In เพื่อลดจำนวนคนไร้บ้านที่ต้องนอนตามท้องถนน โครงการนี้ช่วยให้คนไร้บ้านมีที่พักอาศัยและอาหารที่แน่นอน และรัฐบาลอังกฤษรายงานว่าโครงการนี้ช่วยคนไร้บ้านไปกว่า 14,000 คน

แต่แท้จริงแล้ว จำนวนคนไร้บ้านอาจจะไม่ได้ลดลงเท่าที่รัฐบาลนำเสนอ เพราะพวกเขาตกหล่นไปจากการเก็บข้อมูลขององค์กรต่าง ๆ  เจ้าหน้าที่จากศูนย์พักพิงเผยว่าคนเพียงครึ่งเดียวมีชื่ออยู่ในระบบคนไร้บ้าน คนไร้บ้าน “ที่ถูกซ่อนไว้” อีกจำนวนมากไม่เคยได้รับการบันทึกเข้าสู่ระบบเลย พวกเขาอาจจะไปนอนในพื้นที่สาธารณะ บ้านคนรู้จักหรือครอบครัว หรือที่พักชั่วคราวที่แออัด

แทบเป็นไปไม่ได้เลย ที่รัฐจะสามารถติดตามภาวะไร้บ้าน “ที่ถูกซ่อนไว้” ได้อย่างแม่นยำ สิ่งเดียวที่น่าจะคาดการณ์ได้แน่นอน คือ ภาวะไร้บ้านในอนาคตน่าจะเปลี่ยนแปลงและทวีความรุนแรงขึ้น

อีกคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ ทำไมรัฐบาลไม่ช่วยเหลือคนไร้บ้านก่อนหน้านี้ เมื่อโครงการ Everyone In แสดงให้เห็นว่ารัฐมีศักยภาพและพร้อมในการแก้ปัญหา และเมื่อพิษโควิดเริ่มจางลง คนกลัวว่ารัฐบาลจะลดความช่วยเหลือและปล่อยให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกครั้ง

ที่มา: https://www.theguardian.com/society/2020/aug/12/homeless-people-mustnt-be-abandoned-to-life-on-the-streets-again