รัฐบาลนิวซีแลนด์จะลงเงินกว่าหมื่นล้านเพื่อสร้างบ้านให้คนไร้บ้าน

ภาพ: George Novak

รัฐบาลนิวซีแลนด์จะลงทุนสร้างบ้านกว่า 8,000 หลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากลำบาก และเพื่อแก้ปัญหาราคาที่อยู่อาศัยสูงเกินไป รัฐจะทุ่มเงินกว่าหมื่นล้านบาทเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย รวมถึงบ้านพักชั่วคราวที่จะช่วยเหลือคนไร้บ้านและคนรายได้น้อยด้วย

รัฐจะสร้างบ้าน 2,600 หลังในเมืองโอ๊คแลนด์ โดยคาดหวังว่าบ้านที่สร้างจะช่วยลดจำนวนคนไร้บ้านกว่า 400 คนในเมือง ที่กำลังประสบความยากลำบากเพราะสถานการณ์โควิด-19

“เราต้องหาทางออกที่ยั่งยืนให้คนไร้บ้าน ไม่ใช่แค่ทิ้งพวกเขาไว้ข้างถนน” นายกเทศมนตรีกล่าว

ในนิวซีแลนด์ รายชื่อคนที่รอบ้านที่รัฐบาลสร้างนั้นสูงถึง 15,000 รายชื่อ และจำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นมาถึงสามเท่าตั้งแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาบริหาร และถึงแม้ว่ารัฐบาลจะทุ่มงบเพื่อสร้างบ้านแล้ว บ้านกว่า 8,000 หลังที่รัฐบาลจะสร้าง ก็เป็นเพียงครึ่งของจำนวนผู้คนที่ต้องการบ้าน ประชาชนต่างกล่าวว่าสิ่งที่รัฐบาลทำยังไม่เพียงพอ

บ้าน 8,000 หลังที่รัฐบาลจะสร้าง จะแบ่งเป็นบ้าน 6,000 หลัง และเป็นบ้านชั่วคราว 2,000 หลัง การลงทุนของรัฐบาลเช่นนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนไร้บ้าน ให้ไม่ต้องไปเสี่ยงตายบนท้องถนน โดยเฉพาะในสภาวะโควิดเช่นนี้

ที่มา: https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12332022