เพื่อยุติการไร้บ้าน ต้องแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้น

–เพื่อยุติการไร้บ้าน ต้องแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้น–
แรกเริ่มนั้น โรซาน แฮกเกอร์ตี (Rosanne Haggerty) คิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาการไร้บ้านได้ด้วยการทำให้คนไร้บ้านมีที่อยู่ เธอจึงก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า Common Ground (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Breaking Ground) เพื่อเปลี่ยนอาคารที่ถูกทิ้งร้างทั้งหลายให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยอันเปี่ยมชีวิตชีวาสำหรับผู้คนหลากหลายระดับรายได้ ไม่ว่าจะเป้นคนไร้บ้าน ศิลปิน หรือคนงานค่าแรงต่ำ
แต่สิ่งที่แฮกเกอร์ตีพบก็คือ แม้จะทำแบบนั้น อัตราการไร้บ้านก็ไม่ได้ลดลงสักนิด ทั้งยังคงเพิ่มขึ้น เธอจึงคิดได้ว่า แค่มีบ้านให้นั้นไม่พอ แต่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมด

นั่นจึงเป็นที่มาของ Common Solutions องค์กรไม่แสวงกำไรระดับชาติที่ไม่เพียงสร้างที่อยู่อาศัยแต่ยังเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบ เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและสุขภาพของผู้คนที่จัดเป็นกลุ่มเปราะบาง

แฮกเกอร์ตีบอกว่า อุปสรรคสำคัญของการยุติปัญหาการไร้บ้านก็คือ ไม่มีองค์การหรือหน่วยงานใดสามารถมองเห็นได้ทั้งระบบ มักมองไม่เห็นกันว่าแต่ละองค์การล้วนมีกฎของตนซึ่งแตกต่างไปจากองค์การอื่นๆ เหล่านี้นำไปสู่ปัญหาของการที่แม้คนเหล่านี้มีเจตนาที่ดีและมีทรัพยากรเพียงพอ แต่กลับประสบความสำเร็จได้น้อยกว่าที่น่าจะทำได้

“คนส่วนใหญ่ไม่สามารถพิจารณาถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่คนกลุ่มเปราะบางในสังคมต้องเจอ หรือไม่ก็ไม่สามารถทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ที่มีทรัพยากรและทักษะอันจะมาช่วยหนุนเสริมกันและกันได้ นี่คือปัญหาทางวัฒนธรรม คนส่วนใหญ่ที่ทำงานเหล่านี้ไม่ค่อยเรียนรู้ถึงการร่วมมือกัน พวกคุณมีเจตนาที่ดี แต่มุ่งเป้าไปในวิถีทางเดียว ทั้งที่ชีวิตมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน” แฮกเกอร์ตีกล่าว

Common Solution จึงทำงานเพื่อผสมผสานทรัพยากรและความสามารถที่มีในชุมชน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าเพียงการนำเอาทรัพยากรเหล่านี้มารวมกัน และแฮกเกอร์ตียังพบว่า แม้การจูงใจชุมชนให้เห็นว่าในระยะยาวแล้วการทำให้คนมีบ้านนั้นคุ้มกว่าการมีโรงพยาบาล ที่พักชั่วคราว หรือคุก แต่สิ่งที่เป็นปัจจัยผลักดันที่แท้จริงคือความภาคภูมิใจของมวลชนในชุมชน

แฮกเกอร์ตีพบว่า แม้แต่ในชุมชนที่เต็มไปด้วยความลำบากยากเข็ญ ก็ยังมีคนหรือองค์กรที่พร้อมจะทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ตนเองรัก
“แรกเริ่ม เราตามหาคนที่เป็นผู้นำอย่างไม่เป็นทางการ คนที่รู้จักทุกคน เข้าใจแก่นของปัญหา และหาทางแก้ไขอยู่ทุกวัน” แฮกเกอร์ตีกล่าว “สิ่งที่กลายเป็นความหวังอย่างเหลือคณานับก็คือการที่สามารถพบตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ในทุกชุมชน พวกเขาอยู่ที่นั่นมาตลอด รอเพียงวิธีการที่พวกเขาเข้าร่วมได้”

ที่มา : businessinnovationfactory.com