เยอรมนีให้วัคซีนโควิด-19 แก่ “คนไร้บ้าน”

ภาพ: DPA

เยอรมนีวางแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชากรในประเทศตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคมเป็นต้นไป โดยแผนการฉีดวัคซีนของเยอรมันเป็นดังต่อไปนี้

วัคซีนล็อตแรกจะใช้เวลาแจกจ่ายประมาณสองเดือน โดยมีเป้าหมายคือการ “ปกป้องผู้คนที่เปราะบางที่สุด”

ภายในเดือนมกราคม เยอรมนีจะได้วัคซีนประมาณ 3-4 ล้านโดส และเพิ่มเป็น 11-13 ล้านโดสภายในเดือนมีนาคมปีหน้า ซึ่งหมายความว่าเยอรมนีจะใช้เวลาตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชากรกลุ่มแรกซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนก่อน

ในการแจกจ่ายวัคซีน เยอรมนีจะให้ความสำคัญกับกลุ่มคนต่อไปนี้เป็นลำดับแรกๆ คนกลุ่มแรกที่จะได้วัคซีนโควิด-19 คือแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับโควิด-19 ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา กลุ่มคนที่ถือเป็นกลุ่มสำคัญลำดับแรกยังรวมถึง ผู้สูงอายุมากกว่า 80 ปี ซึ่งเสี่ยงมากกว่าคนอื่นๆ ลำดับต่อมาคือผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี ผู้ป่วยด้วยสภาวะสมองเสื่อม และผู้ที่มีสภาวะเจ็บป่วย รวมถึงผู้ที่ต้องผ่าตัดอวัยวะ และผู้ที่มีสภาวะดาวน์ซินโดรม

นอกจากนี้ กลุ่มที่ยังถือเป็นกลุ่มสำคัญลำดับแรกๆนี้ ยังรวมถึง “คนไร้บ้าน” และผู้ลี้ภัย

กลุ่มต่อมาที่เป็นกลุ่มความสำคัญลำดับรอง ได้แก่ ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ผู้ป่วยเรื้อรัง ครู พนักงานขายของ เป็นต้น จากนั้นผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศเยอรมนีทั้งหมดก็จะได้รับวัคซีนเช่นกัน

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนีกล่าวว่า ฤดูหนาวครั้งนี้จะยาวนาน และผู้คนที่ได้รับวัคซีนแล้ว ไม่ว่าอย่างไรก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และต้องปฏิบัติตนตามมาตรการไปจนกระทั่งทุกคนได้รับวัคซีน

ที่มา: https://www.thelocal.de/20201218/explained-how-germany-will-roll-out-covid-19-vaccinations-after-christmas