โรงอาหารราคาถูก ให้บริการ 3 มื้อ ช่วยคนรายได้น้อยในอินเดีย

ค.ศ. 2013 ชายาลลิถา (Jayalalithaa) มุขมนตรีรัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย ได้ก่อตั้งโรงอาหารที่จะบริการอาหารดีและราคาถูกให้กับประชาชนขึ้นที่เมืองเจนไน เมืองหลวงของรัฐทมิฬนาฑู

โรงอาหารแบบนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “โรงอาหารแม่ใหญ่” ตามที่ผู้คนมักเรียกชายาลลิถา

โรงอาหารแบบนี้เปิดบริการวันละ 3 ช่วงเวลา คือ เช้า: 07.00-10.00 น., กลางวัน: 12.00-15.00 น. และเย็น: 17.00-19.30 น.

โรงอาหารแบบนี้ช่วยให้แรงงานค่าแรงต่ำ สาวใช้ นักศึกษา หรือแม้แต่ชนชั้นกลางพนักงานออฟฟิศ สามารถรับประทานอาหารสามมื้อในราคาเพียง 20 รูปี หรือประมาณ 10.50 บาท

โรงอาหารอาหารแลบนี้ช่วยให้เกิดการจ้างงานผู้หญิงนับพันคน

ที่มา : BBC