เปิดข้อมูลคนไร้บ้านในสหราชอาณาจักร ค่าเฉลี่ยคนไร้บ้านเสียชีวิตมากกว่าหนึ่งคนในทุกๆวัน

สำนักข่าวสืบสวนสอบสวน BIJ เปิดเผยว่าจากการเก็บข้อมูลการเสียชีวิตของคนไร้บ้านสหราชอาณจักรพบว่าในปีที่ผ่านมา มีคนไร้บ้านเสียชีวิตบนถนน หรือที่สาธารณะอย่างน้อย 440 คน ทั้งนี้สหราชอาณาจักรไม่มีองค์กรที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตของคนไร้บ้านอย่างเป็นทางการ ซึ่งสำนักข่าวสืบสวนสอบสวน BIJ คาดการณ์ว่าจำนวนตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ จากข้อมูลตัวเลขคนไร้บ้านที่เสียชีวิตสะท้อนให้เห็นค่าเฉลี่ยว่ามีคนไร้บ้านเสียชีวิตมากกว่าหนึ่งคนในทุกๆวัน เมื่อจำแนกข้อมูลพบว่าเป็นเพศชาย 69% เพศหญิง 21% และอีก 10% ไม่สามารถระบุเพศได้ อายุเฉลี่ยผู้เสียชีวิตเพศชายจะอยู่ที่ 49 ปี ส่วนเพศหญิง 53 ปี แต่ช่วงอายุผู้เสียชีวิตมีตั้งแต่อายุ 18 – 94 ปี ส่วนระยะเวลาพบว่าเดือนที่พบผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือเดือนมกราคม จำนวน 33 คน สาเหตุการตายมีหลายประการ ดังนั้น 1) การใช้ความรุนแรง 2) การใช้ยาเกินขนาน 3) การเจ็บป่วย 4) การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม และอื่นๆ

ที่มา John Moeses Bauan

จากข้อมูลดังกล่าวทำให้องค์กรการกุศลด้านที่อยู่อาศัยแสดงความวิตกกังวลและประณามว่าตัวเลขการเสียชีวิตของคนเหล่านี้สะท้อนว่าประเทศขาดมาตรการทางสังคมในการดูแลเรื่องที่อยู่อาศัย ปัญหาราคาเช่าที่อยู่อาศัยและความเข้มงวดเรื่องการเก็บค่าเช่าของเอกชน นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นและผู้มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนการตายของคนไร้บ้าน ทำงานอย่างมีมาตรฐานไม่ปล่อยปะละเลยเพราะมองว่าเป็นคดีของคนไร้บ้าน และเสนอว่า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลต้องจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมทั้งเรื่องค่าเช่า และเร่งรัดการสร้างที่อยู่อาศัยทางสังคมให้มากขึ้น

ทั้งนี้โฆษกกระทรวงที่ทำงานด้านที่อยู่อาศัยได้กล่าวว่า จำนวนผู้เสียชีวิตของคนไร้บ้านมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ทางกระทรวงไม่ได้ปล่อยปะละเลย ตอนนี้อยู่ระหว่างการระดมทุนในการช่วยเหลือและจัดทำแผนการดูแลคนไร้บ้านเพื่อลดปัญหาการหลับนอนในที่สาธารณะ และยืนยันว่ากระทรวงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำประเด็นเหล่านี้ไปเป็นข้อมูลในการปรับแก้ไขการบริการด้านสังคมต่อไป

ที่มา www.theguardian.com