คนไร้บ้านในเมืองเบนฟอร์ดของอังกฤษจัดนิทรรศการภาพศิลปะ เป้าหมายลดการตีตราคนไร้บ้าน

นิทรรศการภาพวาดของอดัม ชายไร้บ้านที่ใช้ศิลปะในการบำบัดอาการพิษสุราเรื้อรัง ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พ.ย. – 2 ธ.ค. ที่เดอะริเวอร์ไซด์แสควพาวิลเลี่ยน เมืองเบนฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

อดัม เล่าว่าเขากลายเป็นคนไร้บ้านมา 20 ปีแล้ว โดยเริ่มต้นใช้ศิลปะเพื่อบำบัดอาการพิษสุราเรื้อรัง ต่อมาเมื่อมีภาพวาดเพิ่มขึ้น จึงมีแนวคิดต้องการที่จะนำเสนอภาพวาดของเขาเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าคนไร้บ้านมีศักยภาพ ไม่ใช่ขยะบนถนน และเห็นว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้หลากหลาย ซึ่งจะช่วยสื่อสารกับสังคมเพื่อลดภาพลบหรือการตีตราคนไร้บ้าน นอกจากนี้เขาได้ให้คนไร้บ้านคนอื่นๆ มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดผ่านการคิดคำประกอบภาพ

I Don’t want your coin , I want change : เราไม่ได้ต้องการเหรียญจากคุณ เราต้องการโอกาส

I have a dream : ฉันมีความฝัน

ในการจัดนิทรรศการนี้ อดัมไม่ได้คาดหวังว่าจะทำให้เขามีรายได้หรือการจ้างงาน แต่เขาเพียงอยากให้นิทรรศการนี้มีส่วนในการช่วยเหลือผู้อื่น สิ่งหนึ่งที่เขาต้องการคือการเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนต่อคนไร้บ้าน การสร้างกรอบความคิดต่อคนไร้บ้านใหม่ โดยเฉพาะการมองว่าคนไร้บ้านเป็นคนๆ คนหนึ่งที่มีศักดิ์ศรี ซึ่งจะช่วยทำให้คนไร้บ้านเกิดการเคารพตัวเองด้วย

แซม ไพรซ์ เจ้าหน้าที่ผู้จัดงานกล่าวว่า ศิลปะสามารถช่วยในการบำบัดและรักษาอาการเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางจิตใจให้แก่คนไร้บ้าน และนิทรรศการนี้ถือเป็นงานที่จะท้าทายทัศนคติการเหมารวมคนไร้บ้านในเชิงลบของสังคม

Closing doors

ที่มา www.bbc.com