จัสตินทรูโด ประกาศให้การช่วยเหลือคนไร้บ้านในแวนคูเวอร์เป็นยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 11กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมารัฐบาลแคนาดาได้ประกาศแผนการพัฒนาสามโครงการในแวนคูเวอร์ ได้แก่ การสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูก การช่วยเหลือคนไร้บ้านและเพิ่มจำนวนศูนย์พักพิงที่มีความพร้อมในเมืองแวนคูเวอร์

ที่มา www.publicpostonline

ประธานาธิบดีจัสติน ทรูโดประกาศว่ารัฐบาลของเขากำลังจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่ดูแลด้านที่อยู่อาศัย สำหรับการสร้างบ้านราคาถูกเพื่อให้คนไร้บ้านหรือคนที่พักอาศัยในที่พักชั่วคราวได้มีที่พักอาศัยระยะยาว เมื่อสิ้นสุดโครงการคาดว่าจะมีบ้านจำนวน600ยูนิตสำหรับรองรับคนไร้บ้านทั่วเมือง

สำหรับงบประมาณในโครงการนี้ได้รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนางานของหน่วยงานที่ทำงานด้านการช่วยเหลือด้านที่พักพิงสำหรับผู้หญิงที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูจากการติดยาเสพติด ซึ่งจะมีการขยายศูนย์ออกไปอีก 60 แห่ง นอกจากนี้ทรูโดได้ประกาศว่าในปลายปีนี้จะมีบ้านเช่าราคาถูกที่ให้บริการ 115 ยูนิต

เขากล่าวว่า ” นโยบายการจัดหาที่อยู่อาศัยราคาถูกหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่คนที่ใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนหรือผู้หญิงที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูจากยาเสพติด ไม่ใช่เพียงการลงทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนเท่านั้น แต่มันยังเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาคน”

การประกาศดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่พรรคประชาธิปไตยใหม่โจมตีรัฐบาลทรูโดว่าละเลยวิกฤติการณ์ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่ชาวแคนนาดาต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยมากกว่า50เปอร์เซ็นของรายได้ทั้งหมดและตัวเลขของคนที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นคนไร้บ้านเพิ่มขึ้น

www.ctvnews.com