รู้จัก Change Please องค์กรเพื่อสังคมผู้เปลี่ยนโลกด้วยกาแฟ 1 แก้ว

เปลี่ยนวิธีที่คุณซื้อกาแฟ เปลี่ยนโลกได้มากกว่าที่คิด

กาแฟหนึ่งแก้วจะเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างไร

Coffee that doesn’t just taste good, it does good too.นั่นคือสโลแกนสำคัญของร้าน Change Please ชาวลอนดอนจำนวนมากดื่มกาแฟอย่างต่ำวันละสองแก้ว หรือราว 60 ต่อคนต่อเดือน ถ้ากาแฟหนึ่งที่สองแก้วต่อวันของเราจะสามารถเปลี่ยนชีวิตใครสักคนในสังคมได้ ทำไมเราจึงไม่ทำล่ะ

ภาพ : https://www.bigissueshop.com/vendor/change-please

ในอังกฤษปรากฏตัวเลขว่ามีคนไร้บ้านมากกว่า 4,000 คน ในจำนวนนี้มีเพียง 2% ที่มีงานประจำ อีก 12% ทำงานพิเศษ และอีกกว่า 57% ตกงานมานานกว่า 3 ปี ในจำนวนตัวเลขเหล่านี้พบว่าเพียง 15% เท่านั้นที่มีโอกาสจะได้งาน ทั้งที่กว่า 97% ของคนไร้บ้านต้องการที่จะมีงานทำ

แท้จริงแล้วภาวะเปราะบางต่อการไร้บ้านเกิดขึ้นได้จากเงื่อนไขหลายประการ เช่น การตกงาน ความเจ็บป่วย หรือแม้กระทั่งวิกฤตชีวิต ด้วยเงื่อนไขเหล่านี้สามารถผลักให้คนหนึ่งคนกลายเป็นคนไร้บ้านเพียงชั่วข้ามคืนได้ทั้งสิ้น การเป็นไร้บ้านจึงไม่เพียงแต่ไร้ที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่มันยังสร้างปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ความรู้สึกโดดเดี่ยว ถูกทำให้ไร้ตัวตนในสังคม และอุปสรรคมากมายที่ขัดขวางไม่ให้คนไร้บ้านสามารถกลับมามีชีวิตที่ปกติได้

Change Please คือใคร

Change Please คือ ธุรกิจเพื่อสังคมที่มีหน้าระดมทุนเพื่อเปิดร้านกาแฟที่มีคนไร้บ้านเป็นบาริสต้าประจำร้าน เริ่มเปิดตัวตั้งเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2558 เป้าหมายของการธุรกิจนี้คือ ยุติปัญหาคนไร้บ้านให้ได้ผ่านโปรแกรมฝึกอาชีพและได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม เมื่อทำงานได้ 10 วันทางองค์กรจะทำการจัดหาที่อยู่อาศัยและวางเงินประกันให้เหล่าบาริสต้าของร้านได้มีบ้านที่ปลอดภัย รวมทั้งยังให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตเพื่อเติมด้วย และเมื่อทำงานอย่างต่ำเป็นเวลา 6 เดือนยังมีจัดอบรมทักษะชีวิตด้านอื่นๆ เพิ่มเติมให้อีก เช่น เรื่องสุขภาพและความปลอดภัย การจัดการเงิน และการบริการลูกค้า เพื่อให้ลูกจ้างสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ต่อไปสำหรับการจ้างงานในอนาคต

เรียกได้ว่า องค์กรนี้พยายามอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนภาพของคนไร้บ้าน ในฐานะผู้ยากไร้ ไม่ทำงาน รอคอยเพียงเงินบริจาค ก่อนกวน สร้างความรำคาญ และดูอันตราย ให้กลายเป็นปัจเจกหนึ่งคนที่สามารถพัฒนาตนเองได้หากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่ดีจากสังคม

กาแฟ 1 แก้วเปลี่ยนชีวิตคนได้จริง

เปลี่ยนวิธีที่คุณซื้อกาแฟ เปลี่ยนโลกได้มากกว่าที่คิด ความมุ่งมั่นของ Change Please ได้พิสูจน์แล้วว่า หนทางในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านได้นั้น มันขึ้นอยู่กับผู้คนในสังคมมองเห็นกันอย่างไร มีใครบ้างที่อยู่ร่วมสังคมกับเรา และเรารับรู้ถึงสายสัมพันธ์ที่เรามีต่อคนร่วมสังคมของเรามากน้อยแค่ไหน ดังนั้น สังคมต้องยอมรับว่าคนไร้บ้านเป็น “ปัญหาที่ต้องแก้ไข” ผ่านความร่วมมือร่วมใจของทุกคน วิธีการนี้จะแก้ไขได้อย่างยั่งยืนว่าการที่สังคมทำเหมือนกลุ่มคนเหล่านี้ไร้ตัวตนในสังคม และผลักไสปัญหาเหล่านี้ออกจากสายตาของสาธารณชน

ที่มา :
https://www.crowdfunder.co.uk/p/change-please-new-retail-site
https://www.marketingweek.com/change-please-disrupt-homelessness/