วิกฤติชีวิตเมื่อไร้ที่กำบัง : ผลกระทบจากปัญหาสภาพอากาศส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านในแคลิฟอร์เนียแย่ลง

สถานการณ์พายุโซนร้อนและไฟป่าเมาอิแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้คุณภาพชีวิตคนไร้บ้านแย่ลง

คนไร้บ้านจำนวนมากกว่า 170,000 คน ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเผชิญปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัย ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะทุ่มทรัพยากรจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาแต่ก็ไม่สามารถลดจำนวนคนไร้บ้านลงได้ นอกเหนือจากนี้ยังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดพายุเฮอริเคนพัดถล่มเมืองลอสแองเจลิส จึงส่งผลให้เกิดคำถามสำหรับเมือง “จะเกิดอะไรขึ้นกับประชากรคนไร้บ้านในเมืองนี้”


หลังจากเหตุการณ์สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง หน่วยงานในเมืองได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเห็นว่าเมืองลอสแองเจลิสได้ประสบกับปัญหาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและน้ําท่วมที่ตามมา การดำเนินงานแก้ไขปัญหาได้ขยายไปทั่วพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ําและพื้นที่เขื่อนทั่วทั้งเมือง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัยจํานวนมาก นอกเหนือจากนี้ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือให้การสนับสนุนในการย้ายคนไร้บ้านไปยังที่พักพิงและโมเต็ล รวมไปถึงยังให้การสนับสนุนคนไร้บ้านที่อาศัยบริเวณพื้นที่อื่นอีกจำนวนมากที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพายุที่กําลังจะเกิดขึ้น โดยช่วยทำการขนย้ายของและปกปิดของด้วยผ้าใบกันน้ําที่แจกจ่ายให้กับคนไร้บ้าน

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง คนไร้บ้านในสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ สาเหตุมาจากการไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรและไร้ที่กำบัง เห็นได้ชัดจากในปี 2020 และ 2021 มีคนไร้บ้านจำนวนมากกว่า 300 คน เสียชีวิตจากสภาพอากาศความร้อนในเขตมาริโคปาของรัฐแอริโซนา ในขณะที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในแคลิฟอร์เนียจากพายุโซนร้อนฮิลารี คนไร้บ้านจำนวนมากที่ไม่มีที่อยู่อาศัยในเมืองลองแองเจลิสสูญเสียทรัพย์สินและที่พักพิงชั่วคราว ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลทำให้คนไร้บ้านต้องเผชิญกับสภาพจิตใจตามมา

สถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ รวมไปถึงคนไร้บ้านไม่มีความรู้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้เกิดภาวะการไร้บ้านเพิ่มมากขึ้น เช่น การเกิดพายุเฮอริเคนแคทรีนาทำให้ผู้คนจำนวนมากถึง 800,000 คน ต้องกลายเป็นคนผลัดถิ่น หลายครอบครัวต้องทำการสร้างที่อยู่ใหม่และย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่น และมีคนจำนวนมากถึง 12,000 คน ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย โดยตามรายงานจาก National Coalition for the Homeless การสํารวจเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่า 2% ของประชากรไร้บ้านในแคลิฟอร์เนียสูญเสียที่พักพิงหลังจากสถานการณ์ไฟป่าหรือภัยธรรมชาติ

จากสถานการณ์จะเห็นว่าปัญหาหลักที่ส่งผลให้คนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงคือการไร้ที่อยู่อาศัยถาวรและที่กำบัง การจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้จากสภาวะปัญหาที่เกิดขึ้น อาจจะมาจากการช่วยส่งเสริมมาตรการการเข้าถึงที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อให้คนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางได้มีที่กำบังเวลาเกิดพายุและไฟป่า นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้กับคนไร้บ้านอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ที่มา :

https://time.com/6308020/climate-change-homelessness-maui-hilary/