จากความสำเร็จสู่การขับเคลื่อน : แซคราแมนโตเปิดตัวศูนย์สุขภาพแห่งใหม่ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพสำหรับคนไร้บ้าน

เจ้าหน้าที่ของเมืองและสภาเทศบาลเมืองแซคราเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมเปิดตัวโครงการ Community Outreach Recovery Empowerment หรือ CORE ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 โดยเป็นโครงการเกี่ยวกับศูนย์การให้บริการทางสุขภาพสำหรับคนไร้บ้านในชุมชน

ศูนย์สุขภาพก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางสุขภาพสำหรับคนไร้บ้าน ที่ผ่านมาศูนย์เคยให้บริการคนไร้บ้านจำนวนประมาณ 600 คนต่อปี ซึ่งรวมไปถึงคนไร้บ้านที่ต้องการดูแลสุขภาพด้านพฤติกรรมด้วย โครงการศูนย์สุขภาพที่กำลังก่อตั้งขึ้นในพื้นที่ใหม่ในเมือง เกิดจากความร่วมมือของหลายเครือข่าย ได้แก่ คนไร้บ้าน เมือง และสภาเทศบาลเมือง องค์กรไม่แสวงผลกำไร โดยจะมีการประกาศโครงการในเดือนธันวาคม โครงการ CORE ได้รับทุนจากทางสภาเทศบาลเมือง โดยรูปแบบการให้บริการจะมีเจ้าหน้าที่ของเมืองให้การช่วยเหลือในด้านการรักษาความปลอดภัย และมีองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในท้องถิ่น Hope Cooperative เข้ามาจัดการในด้านการบริหาร

โดยศูนย์สุขภาพที่กำลังจัดตั้งขึ้นใหม่นี้เป็นศูนย์สุขภาพ CORE ลำดับที่ 11 ในเมือง การให้บริการจะมีเจ้าหน้าที่ในอาคารให้บริการดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วยนอกแบบวอล์คอิน ตลอดจนประสานงานกับจุดบริการภายนอก มีการให้บริการในช่วงระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ นอกเหนือจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในสำหรับผู้ใช้บริการอีกด้วย อาทิเช่น คนไร้บ้านสามารถดูทีวีได้ภายในศูนย์ ใช้คอมพิวเตอร์ บริการซักผ้า รับประทานอาหารเช้าและกลางวัน รวมไปถึงบริการอาบน้ำอีกด้วย

ศูนย์บริการ CORE ถูกใช้เพื่อป้องกันไม่ให้คนไร้บ้านออกไปอาศัยตามพื้นที่สาธารณะ นอกเหนือจากนี้ยังเป็นพื้นที่สำหรับให้บริการทางสุขภาพและเป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับคนไร้บ้าน ศูนย์สุขภาพ CORE มีความสำคัญอย่างมากนอกจากให้การรองรับคนไร้บ้านยังมีการให้การรองรับสำหรับกลุ่มผู้อพยพอีกด้วย นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ศูนย์สุขภาพ CORE ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางบอร์ดเวย์ที่มีความสำคัญมาก

ในช่วงวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เมืองได้มีการขับไล่คนไร้บ้านในค่ายคนไร้บ้านในพื้นที่ Upper Land Park และจากการรายงานพบว่าในสัปดาห์นี้ค่ายคนไร้บ้านได้มีการกลับมาตั้งขึ้นใหม่ โดยย้ายจากพื้นที่เดิมไปยังพื้นที่ฟุตบาทและถนนที่อยู่ใกล้เคียง และนอกเหนือจากนี้เมืองได้มีการเคลียร์คนไร้บ้านจำนวน 25 คน จากค่ายพักแรมใกล้ X Street และ Alhambra Boulevard เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และได้มีการเสนอศูนย์สุขภาพ CORE เป็นทางเลือกในการให้บริการ

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองแซคราแมนโต จะเห็นว่าศูนย์สุขภาพ CORE ถือเป็นโมเดลที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นศูนย์การให้บริการดูแลสุขภาพแทนการไปโรงพยาบาลหรือคลินิค ซึ่งถือเป็นการสร้างทางเลือกที่ดีให้สำหรับคนไร้บ้านที่ไม่สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพที่แพงได้

ที่มา :

https://www.sacbee.com/news/local/homeless/article280178479.html