ชมภาพแปลงผักปลอดสารพิษจากฝีมือคนไร้บ้าน-นศ.ม.ขอนแก่น

วันนี้(22เม.ย.60) กลุ่มเพื่อนฅนไร้พึ่ง (Friends Of Homeless) เเละอาสาสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนเเก่น ลงพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะประตูเมือง ซึ่งเป็นบริเวณที่พักอาศัยของพี่น้องคนไร้บ้าน จ.ขอนเเก่น  ช่วยกันทำเเปลงผักปลอดสารพิษร่วมกับกลุ่มคนไร้บ้าน เพื่อนำสู่การสร้างพื้นที่อาหาร เเละเเหล่งเพิ่มรายได้ของคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนเเก่นต่อไป


ที่มา: วิถีคนไร้บ้าน:Ways of Homeless