กลุ่มเพื่อนฅนไร้ที่พึ่งผนึกกำลังสถาบันศึกษานำข้อมูลวิจัยทำ ‘Living Mapping’ คนไร้บ้านขอนแก่น

วานนี้ (9ก.พ.60) กลุ่มเพื่อนฅนไร้ที่พึ่ง(Friends Of Homeless) จ.ขอนเเก่น ร่วมกับ อาสาสมัครนักศึกษาจาก ม.ขอนเเก่น เเละ ม.มหาสารคาม จัดทำ ” Living Mapping ” หรือ เเผนที่การใช้ชีวิต ของกลุ่มคนใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ เขตเทศบาลนครขอนเเก่น มาดูกันว่าแผนที่มีหน้าตาเป็นอย่างไร

วานนี้ (9ก.พ.60) กลุ่มเพื่อนฅนไร้ที่พึ่ง(Friends Of Homeless) จ.ขอนเเก่น ร่วมกับ อาสาสมัครนักศึกษาจาก ม.ขอนเเก่น เเละ ม.มหาสารคาม จัดทำ ” Living Mapping ” หรือ เเผนที่การใช้ชีวิต ของกลุ่มคนใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ เขตเทศบาลนครขอนเเก่น

โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจ ” วิถีประจำวัน ”   เเละ ” รูปเเบบการดำเนินชีวิต ” ที่มีความหลากหลายของกลุ่มคนใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ เพื่อนำสู่การออกเเบบเเนวทางการพัฒนาคุณชีวิตกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม บนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์..

อนึ่ง จากผลรายงานตัวเลขการสำรวจสถานการณ์คนไร้บ้านและผู้ป่วยข้างถนนเทศบาลนครขอนแก่น 24 พฤษภาคม 2558  ของพรทิพย์ จอมพุก และรณภูมิ  สามัคคีคารมย์ พบว่า ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีคนไร้บ้าน จำนวน 136 คน สาเหตุของการออกมาเป็นคนไร้บ้าน มีทั้งปัญหาจากครอบครัว ครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง ปัญหาแรงงาน ไม่มีงานทำอย่างต่อเนื่อง ตกงาน ปัญหาทางสังคม ที่บีบให้คนเหล่านี้ไม่มีที่ยืนในสังคม หรือรวมถึงการอยากมีชีวิตอิสระของคนไร้บ้านเอง