วิกฤติ! คนไร้บ้านสหรัฐฯ เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 77 % ในระยะเวลา 5 ปี

ขอบคุณภาพจาก: Patch

สำนักข่าว The Guardian และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยวอชิงตันได้เก็บข้อมูลและประมาณการณ์ว่า ในปี 2559-2563 มีคนไร้บ้านในเมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 77 % โดยสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากหลายปัจจัย ไม่จะเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนคนไร้บ้าน ซึ่งได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี 2559-2563 และอันตรายที่เพิ่มขึ้น เช่น ความรุนแรง อุบัติเหตุรถยนต์ การเข้าไม่ถึงการรักษา และการใช้สารเสพติดที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นกังวล ในส่วนของการระบาดของโควิด-19 เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความอันตรายที่คนไร้บ้านต้องเผชิญในสองปีให้หลัง และมีเพียงสองเมืองได้แก่ นครนิวยอร์กและนครลอสแอนเจลิสที่พบคนไร้บ้านเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนมาก โดยรวมแล้วศูนย์ประเมินด้านสุขภาพแห่งมณฑลลอสแอนเจลิส พบว่าคนไร้บ้านเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากปัจจัยต่าง ๆ มากกว่าคนทั่วไปถึง 3 เท่า 

จากการเก็บข้อมูลของ สำนักข่าว The Guardian ประมาณการณ์ได้ว่า มีคนไร้บ้านที่อาศัยในที่พักคนไร้บ้านและในที่สาธารณะเสียชีวิต 18,000 คน ในช่วงห้าปีของการเก็บข้อมูล โดยในปี 2563 ปีเดียวมีคนไร้บ้านเสียชีวิตถึง 5,000 คน

นอกจากข้อค้นพบที่น่าเป็นกังวลนี้ ยังพบว่า รัฐบาลสหรัฐอเมริกาละเลยที่จะเก็บสถิติการตายของคนไร้บ้านทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วตัวเลขจาจากเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ หรือในบางพื้นที่ก็มีเพียงองค์กรภาคประชาสังคมที่เก็บข้อมูลเท่านั้น ดังนั้น นักวิชาการที่องค์กรไม่แสวงผลกำไร National Health Care for the Homeless Council จึงประมาณการณ์ไว้ว่า ตัวเลขจริงน่าจะอยู่ที่ 17,000 – 40,000 คน ต่อปี

อ้างอิง: https://www.theguardian.com/us-news/2022/feb/07/homelessness-is-lethal-deaths-have-risen-dramatically