สิทธิในการเข้าถึงอากาศบริสุทธิ์ที่หายไปของคนไร้บ้านเมืองเดลี

ขอบคุณรูปภาพจาก: Firstpost.

เดลีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอย่างมาก โดยทางรัฐบาลท้องถิ่นเดลีได้ออกมาตราการมากมายเพื่อให้ประชาชนในเมืองได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศน้อยที่สุด เช่น การประกาศปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัย การออกมาตราการทำงานที่บ้าน (Work From Home) อย่างไรก็ดี แม้จะมีมาตรการมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชน มาตรการที่ออกมาโดยภาครัฐนั้น ยังคงขาดมาตรการที่รองรับคนไร้บ้าน แม้ว่าเมืองนิวเดลี (ซึ่งอยู่ในเขตเดลี) จะเป็นเมืองที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดในอินเดียก็ตาม  

ทางรัฐบางท้องถิ่นเดลีชี้แจ้งว่า ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้มีมาตราการการรักษาให้แก่คนไร้บ้าน โดยหากคนไร้บ้านต้องการยารักษาหรือมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษา พวกเขาก็สามารถมารับได้ที่โรงพยาบาลรัฐ อย่างไรก็ตาม คนไร้บ้านหลายคนยังคงไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้

วิกาส คนไร้บ้าน อายุ 41 ปี ต้องนำเงินที่ได้จากการใช้แรงงานมาจ่ายค่ายาเนื่องจากเขาหายใจนำเอาอากาศมลพิษเข้าร่างกายมากเกินไป เป็นเหตุให้เขาต้องไอย่างหนัก แม้ว่าเขาจะได้รับยาจากภาครัฐแล้ว แต่ยาเหล่านั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอให้เขาหายจากอาการไอได้ เขาจึงจำเป็นต้องนำเงินเก็บที่มีอยู่อย่างน้อยนิดไปรักษาตัว เพื่อให้เขาหายดีและสามารถทำงานหาเงินได้ต่อไป 

ในขณะเดียวกัน กุณฐาน สิงห์ ​บันตรี คนไร้บ้านในเดลี อายุ 68 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ไม่มีใครมาช่วยพวกเราเลย พวกคุณเป็นคนแรกที่เข้ามาสอบถามความเป็นอยู่ของพวกเรา ผมไปที่โรงพยาบาลแต่ไม่มีใครช่วยเหลือ เมื่อแพทย์สั่งยาให้ผม ทางโรงพยาบาลกลับจัดยาอีกตัวให้ ตอนนี้มันยากเหลือเกินที่จะหายใจในเดลี มันอันตรายมาก”

คนไร้บ้านเหล่านี้นอกจากจะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้แล้ว พวกเขายังไม่สามารถป้องกันตัวเองจากมลพิษทางอากาศได้ เพราะพวกเขาไม่มีบ้านให้หลบจากมลพิษทางอากาศเหล่านี้เหมือนคนอื่น ๆ รินกิ คนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ใต้ทางด่วนในเดลีและลูกของเธออีก 2 คน กล่าวว่าลูกสาวของเธอไอหนักมาก โดยแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเกิดจากมลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งขอให้ลูกสาวของเธออยู่ในบ้าน แต่พวกเธอก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากไม่มีบ้านให้อาศัย ทำให้พวกเธอได้แต่ทานยาไปตามอาการ

จากการสำรวจจากมหาวิทยาลัย YALE พบว่าครัวเรือนยากจนในอินเดียได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ผลกระทบที่พวกเขาได้รับไม่สมสัดส่วนเทียบกับมลพิษทางอากาศที่พวกเขามีส่วนก่อ ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่น้อย อันเนื่องมาจากกำลังซื้อของพวกเขามีไม่มากพอที่จะบริโภคได้เยอะ

อ้างอิง: https://www.indiatoday.in/cities/delhi/story/delhi-government-homeless-right-to-breathe-air-pollution-1877898-2021-11-17