นักเรียนไร้บ้านสหรัฐกับสิทธิทางการศึกษาที่เข้าถึงได้

ขอบคุณภาพจาก: The Kinder Institute for Urban Research

รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ออกรัฐบัญญัติ McKinney-Vento Homeless Assistance ในปี 1987 โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนไร้บ้านไม่ให้หลุดจากการศึกษา โดยรัฐบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติไว้ว่าโรงเรียนประจำอำเภอทุกโรงเรียนจะต้องมีตำแหน่งพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือนักเรียนไร้บ้าน และทางโรงเรียนต้องรับนักเรียนไร้บ้านให้เข้าเรียนทันทีและต้องพยายามไม่ให้พวกเขาหลุดจากการศึกษา ซึ่งหมายรวมถึงการจัดหาบริการอื่น ๆ ที่นักเรียนไร้บ้านต้องการ เช่น บริการรถรับส่ง การจัดหาอุปกรณ์การเรียน การติวหนังสืออีกด้วย กฎหมายนี้ได้ช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหานักเรียนไร้บ้าน โดยมีนักเรียนประมาณ 1.4 ล้านคนหรือคิดเป็นประมาณ 2.7 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดเข้ารับความช่วยเหลือจากโครงการภายใต้กฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้นักเรียนที่ไร้บ้านต้องเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้น ทางสภาจึงได้อนุมัติเงินถึง 800 ล้านดอลลาร์ (หรือประมาณ 27,371 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนขาดทุนทรัพย์อีกด้วย 

ตัวอย่างที่เห็นคือคุณเมอร์คาโดในเมือง Bastrop รัฐเท็กซัส ที่ได้ทำงานตำแหน่งดังกล่าว เธอได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนไร้บ้าน หรือที่เธอเรียกว่า “นักเรียนในช่วงเปลี่ยนผ่าน” ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการไม่ยอมให้พวกเขาต้องออกจารการศึกษาเพียงเพราะไม่มีเงิน เป็นผู้หารถตู้โรงเรียนไปรับ หาอาหารและเสื้อผ้า รวมไปถึงจัดหาบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาวะทางจิตให้แก่นักเรียนไร้บ้านด้วย

อ้างอิง: https://www.nytimes.com/2022/04/11/us/politics/homeless-students-texas.html?referringSource=articleShare