ระเบียบที่ไม่ชัดเจนส่งผลให้คนไร้บ้านในสหราชอาณาจักรต้อง “ไร้บ้าน” เพื่อที่จะมีสิทธิเข้าที่พักชั่วคร่าว

รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งปฏิเสธที่จะรับรองสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ Everyone In ให้แก่กลุ่มคนไร้บ้านที่เข้ามาขอความช่วยเหลือและแนะนำให้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเพื่อรอให้ทีมลงพื้นที่พบและนำเข้าโครงการเพื่อยืนยันสิทธิในฐานะคนไร้บ้านแทน

ขอบคุณภาพจาก: Londra Gazete

โครงการ Everyone In เป็นโครงการที่พักชั่วคร่าวแก้คนไร้บ้านในสหราชอาณาจักร โดยในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว คนไร้บ้านจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลท้องถิ่นก่อนว่าเป็นคนไร้บ้าน อย่างไรก็ดี รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งปฏิเสธที่จะรับรองสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ Everyone In ให้แก่กลุ่มคนไร้บ้านที่เข้ามาขอความช่วยเหลือด้วยตัวเอง และแนะนำให้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเพื่อรอให้ทีมลงพื้นที่พบและนำเข้าโครงการแทน เพื่อที่จะยืนยันว่าพวกเขาเป็นคนไร้บ้านจริง ๆ ขัดต่อวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นเพื่อจัดหาที่พักให้แก่คนไร้บ้านเพื่อที่จะไม่ให้คนไร้บ้านต้องออกไปใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

สิ่งเหล่านี้ทำให้คนไร้บ้าน โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งไร้บ้าน ต้องตกอยู่ในภาวะเปราะบาง เนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะนานแค่ไหนกว่าทีมลงพื้นที่จะพบตัว ยิ่งเมื่องบประมาณเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านจากรัฐบาลกลางนั้นลดลง 37 % ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การทำงานอาจไม่เต็มรูปแบบเท่าที่ควร ในขณะเดียวกัน การให้คนไร้บ้านออกไปอยู่ในที่สาธารณะทำให้พวกเขาต้องตกอยู่ในความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 และความเสี่ยงในการโดนล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่าจะมีคนไร้บ้านซ่อนเร้นเพิ่มมากขึ้น หากรัฐบาลท้องถิ่นไม่สามารถรับรองสิทธิพวกเขาเมื่อเข้ามารายงานตัวด้วยตัวเองได้

อ้างอิง: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/homeless-rough-sleeping-street-rules-b1973904.html