เชื้อชาติที่แตกต่าง สู่การเป็นคนไร้บ้านของผู้ลี้ภัยชาวยูเครนในอังกฤษ

ขอบคุณภาพจาก : Politics Home

มีรายงานจากองค์กรชุมชนว่า ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนในอังกฤษกำลังประสบปัญหาไร้บ้านเพิ่มมากขึ้นหลังจากเกิดความขัดแย้งกับผู้ให้พักอาศัย ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการของ Association of Ukrainians ในบริเตนใหญ่ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และยังพบปัญหาที่คล้ายคลึงกันในบ้านพักผู้อพยพจากยูเครนหลายแห่ง

จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น พบว่าสาเหตุที่ผู้ลี้ภัยจากยูเครนในอังกฤษกลายเป็นคนไร้บ้านนั้น มีสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ เรื่องค่าใช้จ่าย บุคลิกภาพและความขัดแย้งทางวัฒนธรรม เกิดความเข้าใจผิด ปัญหาในการสื่อสาร และหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือทางผู้ให้พักอาศัยมิได้ประเมินถึงสิ่งที่ต้องให้สัญญา ซึ่งล้วนเป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ของผู้ให้พักอาศัยและผู้อยู่อาศัยพังทลายลง จึงทำให้ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนย้ายออกและกลายเป็นคนไร้บ้านโดยทันที

อ้างอิง : https://www.theguardian.com/uk-news/2022/may/17/homes-for-ukraine-refugees-being-left-homeless-uk