เผยสถิติคนไร้บ้านเสียชีวิตในสหราชอาณาจักร ปี2018 พุ่งสูงเกือบ 600 คน

สำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรได้เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคนไร้บ้านในอังกฤษและเวล พบว่า ในปี 2018 มีคนไร้บ้านเสียชีวิตเกือบ600คน เพิ่มขึ้น 24 เปอร์เซ็นจากห้าปีที่แล้ว และมากขึ้นกว่าครึ่งจากปี 2017 โดยสถิติดังกล่าวเก็บจากคนไร้บ้านที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะ ศูนย์พักพิงและโฮสเทล

ที่มา John Moeses Bauan

ทั้งนี้ระบุว่าคนไร้บ้านที่เสียชีวิต 84 เปอร์เซ็น เป็นผู้ชาย มีอายุเฉลี่ย 44 ปี ส่วนผู้หญิงอายุเฉลี่ย 42 ปี ซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไปที่ผู้ชายจะเสียชีวิตที่อายุเฉลี่ย 76 ปี และ 81 ปีสำหรับผู้หญิง โดยอัตราการตายดังกล่าวพบมากที่สุดที่ลอนดอนและทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ

Greg Beales ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ของศูนย์พักพิง กล่าวว่า“ การสูญเสียชีวิตที่น่าตกใจนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายในระดับชาติ และเป็นเรื่องสลดใจ ซึ่งเป็นผลมาจากระบบที่อยู่อาศัยที่ล้มเหลวในสหราชอาญาจักร เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหานี้ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีบ้านที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ”

ที่มาIndependent.com