เร่งแก้ปัญหา ! เมืองบอสตันดำเนินนโยบายเพิ่มเติมเพื่อยับยั้งวิกฤตด้านมนุษยธรรมของคนไร้บ้าน

ขอบคุณภาพจาก : Masslive

เดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา ทางเมืองบอสตันได้ทำลายเต็นท์ของกลุ่มคนไร้บ้าน ที่ซึ่งมีคนไร้บ้านอาศัยอยู่มากกว่า 140 คน ในบริเวณถนน Massachusetts และ Melnea Cass Boulevard เป็นผลอันเนื่องมาจาก บริเวณดังกล่าวมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนและใช้ยาเสพติดกันอย่างเปิดเผยอยู่บ่อยครั้ง

ทางด้านมิเชลล์ วู นายกเทศมนตรีเมืองบอสตัน จึงเร่งดำเนินนโยบายเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มคนที่ประสบปัญหาไร้บ้าน การใช้ยาเสพติด และปัญหาสุขภาพจิต เพื่อยับยั้งการเกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรม อันจะส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนไร้บ้านในระยะยาว

ทั้งนี้ ทางเมืองบอสตันจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเริ่มจากกลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณท้องถนนไปจนถึงกลุ่มที่อยู่อาศัยในสถานที่พักพิงแบบถาวร ด้วยการเพิ่มหน่วยสาธารณะสุขและหน่วยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการดูแลทำความสะอาดพื้นที่ท้องถนนให้สะอาด และเพิ่มการเข้าถึงสถานที่พักพิงให้กลุ่มคนไร้บ้านได้มีที่พักอาศัยมากขึ้นด้วย

อ้างอิง : https://apnews.com/article/health-boston-massachusetts-homelessness-mental-1f04362237b67afe3b14228329e2063c