ครอบครัวคนไร้บ้านในมณฑลลูเนนเบิร์กเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาค้ามนุษย์มากที่สุด

ขอบคุณภาพจาก : LA Scandal

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในมณฑลลูเนนเบิร์ก South Shore Open Doors Association (SSODA) ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคนไร้บ้านที่ขอความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย ซึ่งมีประมาณ 21 ครัวเรือนด้วยกัน โดยกลุ่มแรกเป็นครอบครัวที่มีเด็ก ในขณะที่กลุ่มที่ 2 เป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้คงที่

ลิซ่า ไรอัน กรรมการบริหารของ SSODA กล่าวว่า พบปัญหาการค้ามนุษย์ในมณฑลลูเนนเบิร์กอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นจำนวนเด็กที่ติดอยู่ในสถานการณ์เปราะบางและไม่ปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้น จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ

ทางด้าน แมท ริซเซอร์ นายกเทศมนตรีมณฑลลูเนนเบิร์ก กล่าวถึงนโยบายการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของการวางผังเมือง ซึ่งจะมีส่วนกระตุ้นให้มีการสร้างที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ลิซ่า ไรอัน กล่าวว่า สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือรัฐบาลต้องเพิ่มเงินทุนส่งไปยังองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อสนับสนุนโครงการบ้านจัดสรร ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนจากระบบต้นแบบเป็นสถานที่พักพิงโดยตรง เพื่อให้คนไร้บ้านเข้าถึงบริการด้านที่พักอาศัยได้อย่างทั่วถึง

อ้างอิง : https://globalnews.ca/news/8971373/lunenburg-county-data-homelessness/