งบประมาณที่ขาดไป จึงทำให้ยุทธศาสตร์เพื่อคนไร้บ้านไม่บรรลุผลสำเร็จ

สื่อออสเตรเลียเปิดเผยวันนี้ (7 มิ.ย. 2021) ว่า กลยุทธ์การจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านของรัฐบาลมลรัฐนิวเซาท์เวลส์นั้นเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลในระยะสั้น เนื่องจากงบประมาณที่ถูกจัดสรรและกำหนดไว้ในแผนนั้นไม่เพียงพอ ตามความเห็นของผู้ตรวจการแห่งมลรัฐ

แผนยุทธศาสตร์เพื่อคนไร้บ้านของมงรัฐแห่งนี้กำหนดวงเงินงบประมาณเพียง 169 ล้านดอลลาร์ มีระยะเวลาดำเนินการถึง 5 ปี (2018-2023) และประกอบไปด้วยมาตรการเชิงปฏิบัติการ 21 รายการ ตั้งแต่การคัดกรองผู้ที่มีเข้าใกล้ความเสี่ยงที่จะไร้บ้าน การช่วยเหลือประชากรกลุ่มเปราะบางในการรักษาที่อยู่อาศัยไว้ รวมถึงการจัดหาที่อยู่อาศัยโดยรัฐ

ในขณะที่ผู้ตรวจการของมลรัฐพบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้กับได้รับงบประมาณที่น้อยเกินกว่าที่จะทำตามแผนยุทธศาสตร์นี้ได้ ซึ่งนั่นส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลือกที่จะงดเว้นการทำตามแผนดังกล่าวไปก่อนจนกว่าจะได้รับงบประมาณที่เหมาะสมและมากเพียงพอ หรือไม่ก็เลือกที่จะลดขนาดปริมาณของแผนดังกล่าวแทน

จากรายงานของผู้ตรวจการมลรัฐฯ พบว่ามาตรการต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านเพียงมุมแคบเท่านั้น ทั้งในแง่ของจำนวนตัวบุคคลที่จะได้รับผล รวมถึงในแง่ของพื้นที่ที่จะลงให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังเป็นเพียงมาตรการที่ส่งผลในระยะสั้นอีกด้วย

Margaret Crawford ผู้ตรวจการประจำมลรัฐฯ ชี้แจงว่า ตั้งแต่ปี 2018 เมื่อแผนยุทธศาสตร์นำไปใช้เต็มรูปแบบ ที่ผ่านมานั้น มาตรการส่วนมากในรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการกลับชี้ผลลัพธ์ออกมาได้เพียงหนึ่งในสี่จากที่ตั้งเกณฑ์ไว้เท่านั้น เพราะปัญหาที่สำคัญของการนำแผนไปใช้ได้อย่างไม่เต็มที่นั้นอยู่ที่การได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอ เมื่องบประมาณไม่เพียงพอ หน่วยงานท้องที่ที่เกี่ยวข้องตามแผน จึงจำเป็นต้องระงับการทำตามแผนไปหรือลดขนาดภารกิจลงตามงบประมาณที่ได้รับ

และในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา รัฐบาลมลรัฐสามารถกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ไร้บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้ไร้บ้านและผู้ที่หลับนอนตามที่สาธารณะต่างๆ สามารถหาที่พักอาศัยชั่วคราวได้มากถึง 4,350 ราย อย่างไรก็ตาม จากรายงานนี้ มาตรการที่ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหานี้ที่มาพร้อมกับการแพร่ระบาดของโควิดนั้นยังเป็นสิ่งที่ขาดอยู่

ทั้งนี้ ผู้ตรวจการของมลรัฐได้เสนอแนะให้พัฒนายุทธศาสตร์เพื่อคนไร้บ้านที่มีความเชื่อมโยงกับนโยบายการจัดหาที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลาง และแนะนำให้ยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เจาะกลุ่มไปยังประชากรเชื้อสายอะบอริจินซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อภาวะไร้บ้านมากที่สุด

อย่างไรก็ดี สถานการณ์คนไร้บ้านในมลรัฐนิวเซาท์เวลส์นั้นถือว่าร้ายแรงมากขึ้น

ตั้งแต่ปี 2011-2016 นั้น มีจำนวนผู้ไร้บ้านเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 37 โดยในปี 2016 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ไร้บ้านมากถึง 38,000 ราย และจำนวนผู้ไร้บ้านที่เป็นหญิงมากขึ้นถึงร้อยละ 75 ตั้งแต่ปี 2006 และมีประชากรเชื้อสายอะบอริจินร้อยละ 8 จากจำนวนผู้ไร้บ้านทั้งหมด และแน่นอนว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ไร้บ้านในมลรัฐแห่งนี้นั้นแซงหน้าพื้นที่อื่นในออสเตรเลียไปแล้ว

ที่มา: Homelessness strategy ‘unlikely to end homelessness – Government News