เพื่ออนาคตที่ดีกว่า : เมืองคีโลว์นา ประเทศแคนาดาตั้งเป้าหมายแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านถาวรให้หมดไปภายในปี 2568

ขอบคุณภาพจาก : Castlegar News

จากข้อมูลของ Journey Home มีการประมาณการณ์ว่า ในแต่ละวันมีคนจำนวน 350 คนที่ต้องประสบปัญหาไร้บ้านเพิ่มขึ้นในคีโลว์นา ประเทศแคนาดา รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของคนไร้บ้านในศูนย์พักพิงด้วย ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่กับครอบครัวถึง 3 เท่าเลยทีเดียว จากปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้หน่วยงานรัฐบาล และทางองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรตั้งเป้าหมายว่า จะแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านถาวรให้หมดไปภายในปี 2568

สืบเนื่องจากปี 2560 ที่ผ่านมาทาง Journey Home Strategy หน่วยงานดูแลเรื่องศูนย์พักพิงคนไร้บ้านในคีโลว์นา ตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างสถานที่พักพิงรองรับ 300 แห่ง แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้มีการสร้างสถานที่พักพิงไปแล้วกว่า 318 แห่ง เพื่อให้คนที่ตกอยู่ในสภาวะไร้บ้านเข้าอยู่อาศัย

โคลิน บาสราน นายกเทศมนตรีเมืองคีโลว์นากล่าวเสริมว่า นอกจากเรื่องที่พักอาศัยที่เป็นปัจจัยสำคัญแล้ว เรื่องของสุขภาพจิตและการเสพยาก็ต้องได้รับการแก้ไขด้วยเช่นกัน โดยการบังคับใช้ระบบความยุติธรรมร่วมกับระบบสุขภาพ เพื่อที่ว่าเมื่อผู้ถูกจับกุมจากการเสพยาและกำลังประสบปัญหาสุขภาพจิตด้วย ให้ได้รับความช่วยเหลือและการรักษาได้ในทันที

แม้ว่าเป้าหมายการแก้ปัญหาคนไร้บ้านให้หมดไปภายในปี 2568 จะเป็นแผนการที่ดูยิ่งใหญ่ แต่โคลิน บาสราน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ร่วมมือกันก็เชื่อมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายได้ หากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับต่าง ๆ และที่สำคัญคือความร่วมมือของภาคประชาชน ที่จะผลักดันให้แผนการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อ้างอิง : https://globalnews.ca/news/8824827/homelessness-kelowna/