เพื่อสิทธิที่เท่าเทียม : หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรการกุศลรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือ เรื่องสูติบัตรและบัตรประจำตัวประชาชนให้กลุ่มคนไร้บ้าน ประเทศออสเตรเลีย

ขอบคุณภาพจาก : The Salvationa Army Australia

หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรการกุศลรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือ เรื่องการติดตามสูติบัตรและบัตรประจำตัวประชาชนให้กลุ่มคนไร้บ้าน ณ โบสถ์เจอรัลด์ตัน ประเทศออสเตรเลีย โดยทางหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรการกุศลกล่าวว่า หากไม่มีเอกสารสำคัญดังกล่าว พวกเขาจะกลายเป็นบุคคลไร้สิทธิสถานะโดยทันที รวมถึงเกิดปัญหาในการเข้าอยู่อาศัยในสถานที่พักพิงด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ มิชาลา แมคมาฮอน จาก Zero Project กล่าวว่า การหาที่พักอาศัยเป็นงานที่ยาก และจะยากยิ่งขึ้นไปอีกหากคนไร้บ้านขาดเอกสารสำคัญในการระบุตัวตน อนึ่ง คนไร้บ้านมักจะคิดว่าพวกเขาอยู่ในรายชื่อที่อยู่อาศัยแล้ว เนื่องจากพวกเขาได้ยื่นคำร้องไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม คนไร้บ้านส่วนใหญ่กลับมีรายชื่อตกหล่น และต้องเริ่มกระบวนการยื่นคำร้องใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้ มิชาลา แมคมาฮอน กล่าวถึงการดำเนินงานว่า หากมีคนไร้บ้านที่ไม่มีสูติบัตรและบัตรประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเขียนจดหมายสนับสนุนพร้อมทั้งถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นพวกเขาสามารถไปติดต่อได้ที่ Centrelink เพื่อดำเนินการลงทะเบียนในขั้นตอนถัดไป เพื่อให้มีรายชื่อเข้าพักอาศัยและรอรับสูติบัตรและบัตรประชาชนในเวลาที่กำหนด

อ้างอิง : https://www.abc.net.au/news/2022-06-04/homeless-in-geraldton-community-helps-find-id-rough-sleepers/101125178