อันตรายจากยาเสพติด ! คนไร้บ้านในเมืองเบลฟัสต์เสียชีวิตจากการใช้ยาเสพติดเกินขนาด

ขอบคุณภาพจาก : Belfast Live

อัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดเกินขนาดของคนไร้บ้านในเมืองเบลฟัสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ พุ่งสูงที่สุดตั้งแต่ต้นปี 2565 ทางนายกเทศมนตรี องค์กรการกุศล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมหารือถึงการแก้ไขวิกฤตดังกล่าวในระยะยาว

แมคคัสเกอร์ ที่ปรึกษา SDLP กล่าวว่า กลุ่มคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ตามท้องถนนของเมืองเบลฟัสต์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีปัญหาการใช้ยาเสพติดและปัญหาสุขภาพจิตด้วย นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องยากลำบากของกลุ่มคนไร้บ้านดังกล่าวที่จะเข้าถึงการบริการและการรักษาในช่วงเริ่มต้นของการใช้ยาเสพติด

ทางด้านคาเมรอน จากองค์กรการกุศล Extern เสนอให้จัดตั้งศูนย์ป้องกันการใช้ยาเกินขนาดในเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มคนไร้บ้านเลิกใช้ยาเสพติดอย่างเด็ดขาด หรือมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถแนะนำการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย และคอยเฝ้าสังเกตการณ์หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น

ทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองเบลฟัสต์ กล่าวว่าสภาจะยังคงสนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติด และเพื่อยุติการไร้บ้านในระยะยาวในเมือง

อ้างอิง : https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-62272270