เมืองซานโฮเซ ร่วมจัดตั้ง! โครงการศูนย์พักพิงคนไร้บ้านในพื้นที่ลานจอดรถสถานีตำรวจ เพื่อแก้ไขวิกฤติที่อยู่อาศัย

เมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดตั้งโครงการศูนย์พักพิงคนไร้บ้านบนลานจอดรถสถานีตำรวจซานโฮเซ โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติที่อยู่อาศัย และให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยถาวรได้

มีคนไร้บ้านจำนวนมากได้พบกับความหวังใหม่ในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย พวกเขาไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ตามพื้นที่สาธารณะอีกต่อไป เนื่องจากมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงคนไร้บ้านชั่วคราวแห่งใหม่เปิดขึ้นที่หน้าสถานีตำรวจซานโฮเซ มีชื่อว่าศูนย์ Guadalupe ศูนย์พักพิงนี้ได้ตั้งขึ้นอยู่บนพื้นที่ลานจอดรถของสถานีตำรวจของเมืองซานโฮเซ โดยรับการจัดตั้งขึ้นจากการสนับสนุนของการเคหะเมืองและเจ้าหน้าที่บริหารของเมือง

โครงการที่อยู่อาศัยพักพิงชั่วคราว Guadalupe มีจำนวนคนไร้บ้าน 96 คน

โครงการศูนย์พักพิงนี้ใช้เวลาถึงหนึ่งปีครึ่งในการจัดสร้าง รวมไปถึงใช้ต้นทุนจำนวนเกือบ 17 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้รับอนุมัติการสร้างจากทางสภาเทศบาลเมืองซานโฮเซ หลังการจัดสร้าง ผู้ที่เข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงจำนวนครึ่งหนึ่งมาจากบริเวณสะพานซานโฮเซ ซึ่งส่วนมากเป็นคนไร้บ้านที่มาจากโครงการเก็บขยะบริเวณพื้นที่สาธารณะของเมือง โดยเริ่มแรกทางศูนย์พักพิงมีการกำหนดผู้อยู่อาศัยจำนวนแค่ 76 คน แต่สุดท้ายแล้วก็สามารถขยายให้มีการรองรับผู้อยู่อาศัยได้มากถึงจำนวน 96 คน นอกเหนือจากนั้นพื้นที่ศูนย์พักพิงยังมีพื้นที่สำหรับให้บริการด้านอื่นๆที่จำเป็นอีกด้วย เช่น ห้องซักรีด ห้องครัวส่วนกลาง และสำนักงานจัดการคดี LifeMoves ที่จะมาให้บริการนอกสถานที่

โครงการศูนย์พักพิงนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติคนไร้บ้านที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยคนไร้บ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัยจะสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยและมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยจากโครงการ รวมไปถึงได้รับการสนับสนุน และการจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินชีวิตที่จะช่วยให้พวกเขากลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง นอกเหนือจากนี้ทางศูนย์ยังร่วมจัดทำแผนให้คนไร้บ้านสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองอีกครั้งพร้อมกับวางแผนดำเนินการผลักดันคนไร้บ้านให้ไปสู่การมีที่อยู่อาศัยถาวรเพื่อกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้งอย่างยั่งยืน

ที่มา :

https://sanjosespotlight.com/san-jose-opens-homeless-housing-site-in-police-parking-lot/