ลอสแอนเจอลิสไล่ที่คนไร้บ้านที่อาศัยในเต้นท์แม้ที่พักชั่วคร่าวสำหรับคนไร้บ้านมีไม่เพียงพอก็ตาม

ขอบคุณภาพจาก Los Angeles Daily News

ลอสแอนเจอลิสนับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดในอเมริกา โดยมากกว่าหนึ่งส่วนสี่ของคนไร้บ้านในสหรัฐอเมริกาอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและ 64,000 คนในจำนวนดังกล่าวอยู่ที่เทศมณฑลลอสแองเจอลิส โดยสาเหตุหลักเกิดจากกระบวนการปรับให้เป็นเมือง (Gentrification)ของลอสแองเจอลิส ส่งผลให้ค่าที่อยู่อาศัยแพง อย่างบ้านธรรมดานั้น ราคาอาจสูงถึง 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 29,645,100 บาท ในปัจจุบัน จำนวนคนไร้บ้านได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเริ่มกระจายออกจากย่าน Skid row ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้านในลอสแอนเจอลิส ส่งผลให้คนไร้บ้านต้องอาศัยในรถและตั้งเต้นท์ตามย่านคนรวยในละแวกใกล้เคียง

ทางลอสแองเจอลิสได้ออกมาตราการควบคุมคนไร้บ้านต่าง ๆ มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการห้ามอยู่ในที่สาธารณะในบางจุดหรือในครั้งนี้ที่บังคับใช้เทศบัญญัติไล่ที่เต้นท์ของคนไร้บ้าน อันเป็นมาตราการหนึ่งของการปรับทัศนียภาพของเมือง แม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์จากผู้ให้บริการด้านที่อยู่อาศัยถึงจำนวนที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้านที่ไม่เพียงพอและมีการประท้วงจากนักเรียกร้องสิทธิและนักสนับสนุนการเพิ่มที่อยู่อาศัยให้คนไร้บ้านที่คัดค้านมาตราการดังกล่าวก็ตาม

อ้างอิง: https://www.nbcnews.com/news/us-news/indelible-mark-shame-l-pivots-clearing-homeless-camps-covid-surge-hous-rcna13114