ไร้บ้านแต่ไม่ไร้ความอบอุ่น : เมืองลองบีชติดตั้งเตียงเพื่อเพิ่มความอบอุ่นแก่คนไร้บ้านในช่วงวิกฤตหนาวเย็น

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สื่อในสหรัฐอเมริการายงานว่า มีคนไร้บ้านเสียชีวิตที่เมืองลองบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ลมแรง และเปียกชื้นในแคลิฟอร์เนียตอนใต้

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองลองบีช เมืองได้ทำการติดตั้งเตียงจำนวน 60 เตียงที่ Multi Service Center (MSC) หรือศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือคนไร้บ้านประจำเมือง (เป็นศูนย์ช่วยเหลือที่ไม่ได้จัดบริการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับพักค้างคืน) เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากสภาพอากาศที่ชื้นและอุณหภูมิที่ต่ำลงไปจนถึงช่วงระหว่างเดือนมีนาคม โดยคนไร้บ้านจะสามารถใช้บริการเตียงดังกล่าวที่ศูนย์ MSC ในทุกเย็นเวลา 18.00 น. ทั้งนี้ ศูนย์มีการใช้ระบบ ‘มาก่อนได้ก่อน’ หรือ first-come, first-served และเตียงจะถูกถอดออกในเวลา 08.00 น. ของเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนทำการเปิดสถานที่ตามเวลาทำการของศูนย์

เจ้าหน้าที่ของเมืองเริ่มประชาสัมพันธ์เรื่องการติดตั้งเตียงตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา เพื่อแจ้งให้คนไร้บ้านทราบว่ามีเตียงว่างจำนวน 60 เตียง ซึ่งนอกจากเตียงที่ศูนย์ MSC แล้ว ยังมีเตียงให้บริการเพิ่มอีกจำนวน 80 เตียงที่ศูนย์พักพิงฤดูหนาวซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารโรงพยาบาลชุมชน สำหรับให้บริการในช่วงอากาศหนาวเย็นอีกด้วย

อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินการของผู้บริหารสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนั้น เกิดจากประกาศฉุกเฉินจากเทศบาลเมืองในวันที่ 10 มกราคม 2566 ทำให้เมืองลองบีชสามารถติดตั้งเตียงจำนวน 60 เตียงที่ศูนย์ MSC ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ เมืองยังมีแผนการที่จะเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง เพื่อรองรับคนไร้บ้านที่เพิ่มขึ้นในเมือง และรับมือกับวิกฤตที่พวกเขาต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์อากาศหนาวเย็น และป้องกันไม่ให้มีคนไร้บ้านเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก

ที่มา :

https://sigtrib.com/long-beach-setting-up-60-beds-for-homeless-people-at-multi-service-center/