พม. ตั้งจุด “พม.เพื่อพ่อหลวง” ดึงอาสาสมัครจากสถานสงเคราะห์บริการสังคม

พม. ตั้งจุด “พม.เพื่อพ่อหลวง”  เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างการบริการและสงเคราะห์สังคม โดยดึงอาสาสมัครจากสถานสงเคราะห์มาช่วยเก็บขยะ แจกเสื้อยืดสีดำที่ย้อมสีธรรมชาติ พร้อมกับประชาสัมพันธ์รับบริจาคเสื้อผ้าสีดำและสีสุภาพให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยรมต. พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้วยตนเอง

img_1234

วานนี้ (30 ต.ค. 59) เวลา 10.00 น ณ จุดบริการประชาชน “พม.เพื่อพ่อหลวง” บริเวณพื้นที่สนามหลวง ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามธิบดี จักรีนฤบดินทร บรมนาถบพิตร

ซึ่งจุดบริการประชาชน “พม.เพื่อพ่อหลวง” กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ให้บริการต่างๆ ในส่วนของกรมกิจการเด็กให้บริการแจกสายรัดข้อมือดูแลเด็กและผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการพลัดหลง รวมทั้งแจกเอี้ยมให้กับเด็กและเยาวชนจากสถานสงเคราะห์อาสาสมัครที่มาช่วยเก็บขยะ และปล่อยขบวนเยาวชนจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อหลวง.  ในบริเวณสนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวัง

img_1235

นอกจากนี้ ยังมีการมอบเสื้อยืดสีดำให้กับผู้มาร่วมงานด้วย ซึ่งเสื้อยืดสีดำดังกล่าวเป็นฝีมือการย้อมรีดจากสถานสงเคราะห์ชาย ธัญบุรี ซึ่งผู้รับบริการที่สถานฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้โครงการฝึกอาชีพเพื่อการพึ่งตนเองของสถานฯ

สำหรับท่านใดที่ต้องการบริจาคเสื้อผ้าสีดำและสีสุภาพ ให้กับผู้ด้อยโอกาสสามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ตามวันและเวลาราชการ หรือนำไปบริจาคศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้ทั่วประเทศ.

img_1232