ไอร์แลนด์เหนือ ริเริ่ม! โครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฟรีแก่คนไร้บ้าน

สุขภาพช่องปากเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามและละเลยที่จะดูแลจนกว่าจะเกิดปัญหาขึ้น คนไร้บ้านที่เดิมทีแล้วแทบจะเข้าไม่ถึงการดูแลสุขภาวะด้านร่างกายอื่นๆนั้น การดูแลสุขภาวะในช่องปากยิ่งนับเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า

ไอร์แลนด์เหนือได้ริเริ่มโครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฟรีแก่คนไร้บ้าน โดยคนไร้บ้านจะได้เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมฟรีจากการเข้าร่วมโครงการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเพื่อการมีสุขภาพทางช่องปากที่ดี

โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์กรการกุศลด้านทันตกรรม Dentaid และ Bupa Dental Care โดยทั้งสององค์กรมีความต้องการที่จะเห็นคนไร้บ้านในศูนย์พัก Simon Community NI ที่กำลังทุกข์ทรมานจากอาการปวดฟันสามารถเข้าถึงการรักษาอาการปวดฟันในรูปแบบฉุกเฉินได้จากหน่วยเคลื่อนที่จาก Dentaid โดยอ้างอิงจากการวิจัยของ Groundswell พบว่า ร้อยละ 90 ของคนไร้บ้านประสบปัญหาสุขภาพทางช่องปาก โดยในปัจจุบันคนไร้บ้านมากกว่าครึ่งหนึ่ง ต้องทนอยู่กับปัญหาจากอาการปวดฟัน และสําหรับปัญหาบางอย่างก็รุนแรงมากจนทำให้พวกเขาพยายามถอนฟันของตัวเอง จึงต้องมีการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือ 

รูปแบบการทำงานของโครงการ จะมีอาสาสมัครจาก Bupa Dental Care จะเข้ามาให้บริการคนไร้บ้านใน Simon Community NI ทุกเดือนในช่วงวันหยุดของปี ในการให้บริการทางโครงการมีอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ครบต่อการให้บริการ โดยนอกเหนือจากการให้บริการถอนฟันและการอุดฟันแล้ว ทีมอาสาสมัครยังมีการให้บริการตรวจมะเร็งช่องปาก การรักษาเชิงป้องกัน และคําแนะนําด้านสุขภาพฟันอีกด้วย

โครงการ Dentaid The Dental Charity นั้นมีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่มากถึงจำนวนถึง 6 พื้นที่ในการให้บริการ นอกเหนือจากให้บริการคนไร้บ้านแล้ว ยังมีการให้บริการประชากรกลุ่มเปราะบางอื่นๆ ทั้งผู้ป่วยขององค์กรการกุศล รวมไปถึงถึงผู้รอดชีวิตจากการล่วงละเมิด ผู้ลี้ภัย ผู้ป่วยมะเร็ง ชุมชนชาวประมง และผู้ที่เข้ารับบำบัดสารเสพติด จากการให้บริการที่ผ่านมาโครงการจะมีการดำเนินการให้บริการต่อไปรวมถึงขยายโครงการในอนาคต เพื่อช่วยเหลือผู้คนจากปัญหาทางทันตกรรม เสริมสร้างความมั่นใจและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพทางช่องปากให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง

ที่มา :

https://www.belfastlive.co.uk/news/northern-ireland-homeless-offered-free-26724715