ได้ฤกษ์! ลงเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูคนไร้บ้านเชียงใหม่ รมว.พม.มาเอง ตั้งเป้าสร้างอนาคตใหม่ให้คนไร้บ้าน

ในที่สุดโครงการสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ได้ฤกษ์ลงเสาเอก ซึ่งในการประกอบพิธี  พล.ต.อ.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. เดินทางมาเป็นประธานพิธีด้วยตนเอง พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) ก็มาร่วมให้กำลังใจอย่างคับคั่ง

พล.ต.อ.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.ประกอบพิธีลงเสาเอก

วันนี้(1 มิ.ย. 60)เวลาประมาณ 8.30 น. ณ ที่ตั้งโครงการสร้างศูนย์ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เครือข่ายคนไร้บ้านเชียงใหม่จัดพิธียกเสาเอกของศูนย์ฯ โดยมีพล.ต.อ.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เทศบาลนครเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(P-move) ร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีด้วย รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดกว่า 200 คน

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ “การแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่” และซุ้มสาธิตการทำน้ำยาความสะอาดเอนกประสงค์ ผลผลิตจากแปลงผักอินทรีย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่ทำมาอย่างเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีซุ้มแจกไข่ไก่ออนเซนจากกลุ่มชาวบ้านสันกำแพงที่มาให้กำลังใจ และซุ้มตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลนครเชียงใหม่

นิทรรศการ “การแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่”

ภาพจำลองและแบบแปลนศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่

ซุ้มสาธิตการทำน้ำยาความสะอาดเอนกประสงค์ ผลผลิตจากแปลงผักอินทรีย์

กลุ่มคนไร้บ้านนำโดยลุงดำ นรินทร์ และพี่โต้ง นำพล.ต.อ.อ.อดุลย์ เยี่ยมชมนิทรรศการ

พล.ต.อ.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้วประกอบพิธีลงเสาเอก

ผู้ร่วมงานเทปูนลงเสาเอก

หลังจากพล.ต.อ.อ.อดุลย์ เดินทางมาถึงได้เยี่ยมชมนิทรรศการฯ ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา จากนั้นได้เทปูนลงเสาเอก พร้อมกล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาลงเสาเอกของศูนย์ฟื้นฟูศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ด้วยตนเอง และว่า นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม เราสนับสนุนการจัดระเบียบ ให้ชุมชนได้มีกระบวนการคัดกรอง มีการออมอย่างเป็นระบบ มีการอยู่ร่วมกัน

“ผมภูมิใจและดีใจแทนพี่น้องคนไร้บ้านมากครับ”

“เดิมพี่น้องเขาอยู่ในที่สาธารณะไม่มีหลักแหล่ง วันนี้เราได้ดำเนินการโครงการประชารัฐ ที่ดึงความร่วมมือจากภาคประชาสังคมมาดำเนินการ ที่ดินที่ซื้อ เจ้าของเขาก็ลดราคาให้ ศูนย์นี้เกิดขึ้นได้เพราะทุกคนมีส่วนร่วมหมด ภาครัฐ ภาคประชาชน”

พล.ต.อ.อ.อดุลย์ กล่าวอีกว่า ทางพม.มีแผนนำร่องช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน 4 หัวเมืองใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น โคราช โดยมีงบสนับสนุนให้

“คนไร้บ้าน คนขอทาน คนเร่ร่อน ผมรวมคนพวกนี้ไว้ว่าจะต้องช่วยเหลือหมด”

“บ้าน เป็นความมั่นคงอย่างหนึ่งของมนุษย์ ถ้าไม่มีบ้านอยู่ ทุกอย่างลำบากหมด ตอนนี้ประเทศไทยมีอยู่ 25 ล้านครัวเรือน ยังมีความขาดแคลนอยู่ 4 กว่าล้านครัวเรือน เราวางยุทธศาสตร์ในอีก 20 ปีข้างหน้าว่า ประชาชนต้องมีบ้านอยู่อย่างถ้วนทั่ว คนที่มีรายได้ปานกลางสามารถผ่อนชำระได้ หรือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดก็ต้องเข้าถึง เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนยากจน”

“พี่น้องคนไร้บ้านต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ทุกคนสามารถพัฒนาได้ อยู่ที่ใจ คนเก็บขยะ ถ้าขยันขันแข็ง อดออม มีวินัยก็สามารถรวยได้ อนาคตอีกไม่กี่เดือนก็จะมีที่อยู่มั่นคงแล้ว ไม่ต้องไปอยู่ที่ไหน ขอให้มีความเป็นกลุ่มก้อน ขออวยพรให้มีความมั่นค มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป”

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่เป็นนครแห่งวัฒนธรรมที่รุ่งเรือง และมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 721 ปี เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านการพาณิชย์ อุตสาหกรรม การศึกษาและการคมนาคม มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม การเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการขยายตัวด้านต่างๆ ทำให้ผู้คนย้ายเข้ามาทำงานพำนักอาศัยอย่างรวดเร็ว

“ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ตระหนักถึงปัญหานี้ และได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานปัญหาที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัด ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อแก้ไขเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง”

“ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีฯ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการสร้างศูนย์ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพคนไร้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดเชียงใหม่ที่ภาครัฐและสังคมจะต้องช่วยเหลือเกลื้อกูลกันต่อไป”

นรินทร์ เอื้ออมรรัตน์ คนไร้บ้านเชียงใหม่ นำทีมกล่าวขอบคุณ

นรินทร์ เอื้ออมรรัตน์ คนไร้บ้านเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากรวมตัวเรียกร้องมา 10 กว่าปี ไม่คิดว่าจะมีศูนย์พักพิงให้กับคนไร้บ้าน รู้สึกดีใจ และหวังเป็นจุดเริ่มต้นให้คนไร้บ้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

“ชีวิตคนคนไร้บ้านอย่างผมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีความยากลำบากที่สุด พี่น้องคนไร้บ้านต้องไปนอน อยู่ กิน ในที่สาธารณะ เราพยายามรวมกลุ่มต่อสู้เรียกร้องมาหลายรัฐบาล ก็มีปัญหาเรื่องงบที่ยังมาไม่ถึง จนมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในช่วงปี 57 นึกว่าคงจะสิ้นหวังแล้ว แต่แล้วเรากลับได้รับงบประมาณมาสร้างศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคนไร้บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ สมเจตนาที่เรารอคอยมา 10 ปี”

“ผมอยากกล่าวถึงความรู้สึกแต่มันยากจะที่จะบรรยาย พูดได้อย่างเดียวว่า “ดีใจมาก และขอบคุณมาก” ชีวิตของคนเรามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นี่เป็นจุดเริ่มเริ่มต้นของการสร้างบ้านใหม่ให้พี่น้องคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคต วันนี้เป็นวันที่พิเศษสุด ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรี”

อนึ่ง โครงการสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ถ.สุริยวงศ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 330 ตารางวา มีแผนจะสร้างบ้านพักอาศัยคนไร้บ้านจำนวน 40 ห้อง รองรับผู้อาศัยได้ 50 คน ทั้งยังมีแปลงเกษตร ศูนย์คัดแยกขยะ ร้านเกษตร ร้านกาแฟ ฯลฯ เป้าหมายเป็นศูนย์ตั้งหลักชีวิต เพื่อให้คนไร้บ้านมีอนาคต และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้โดยไม่แปลกแยก ปัจจุบันโครงการได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านพอช.ในการจัดซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารสมาคมคนไร้บ้าน จำนวน 26.40 ล้านบาท  ซึ่งงบประมาณการก่อสร้างแบ่งเป็นราคาที่ดิน 19 ล้านบาท และงบประมาณก่อสร้างอาคาร จำนวน 9,873,500 บาท  ซึ่งยังขาดอยู่จำนวน 3,473,500 บาท จะใช้หลักประสานความร่วมมือเอกชนสนับสนุนงบประมาณต่อไป