ชาวเมืองฟีนิกซ์ลั่น! หากไม่แก้ปัญหาภาวะไร้บ้าน จะไม่ลงคะแนนเสียงแก่ผู้สมัครในการเลือกตั้งของสภาเมือง

จำนวนคนไร้บ้านในรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยมีตัวเลขเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23 ในระหว่างปี 2020 ถึง 2022 จากการรายงานของสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา มีการรายงานจากกรมเคหะและการพัฒนาเมืองว่า บริเวณรถไฟใต้ดินเมืองฟีนิกซ์ มีประชากรประสบปัญหาการไร้บ้านอย่างน้อย 9,000 คน โดยคนไร้บ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนถนน ตรอกซอย และสวนสาธารณะในเมือง

วิกฤตภาวะไร้บ้านสร้างแรงกดดันทางการเมืองเป็นอย่างมาก โดยสามารถนำไปสู่การทำให้นายกเทศมนตรีชิคาโกพ้นจากตำแหน่งในช่วงที่ผ่านมา และเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆ ในการตัดสินใจสำหรับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งรอบรองชนะเลิศเขต 8 ที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าของเมืองฟีนิกซ์ โดยพื้นที่ภายในเขต 8 นี้ ครอบคลุมไปยังพื้นที่บางส่วนของทางใต้และตัวเมืองฟีนิกซ์ รวมไปถึงค่ายคนไร้บ้านที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขา ด้วยเหตุนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมไปถึงพรรคการเมืองที่มีชื่อเสียงจึงต้องนำแนวทางการแก้ปัญหาที่เข้มงวดมาปรับใช้ในการวางนโยบายและบริหารเมืองเพื่อเรียกคะแนนเสียงจากประชาชน ทั้งสมาชิกสภาผู้ดำรงตำแหน่งที่ต้องการรักษาตำแหน่งต่ออีกหนึ่งสมัย และผู้ท้าชิงตำแหน่งหน้าใหม่ ล้วนมุ่งความสนใจไปที่นโยบายคนไร้บ้านมากขึ้น โดยผู้สมัครได้ปราศรัยไปในทิศทางเดียวกันว่าเมืองนี้ต้องมีการบริการทางสังคมเพิ่ม โดยเอ่ยถึงนโยบายต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือด้านค่าเช่า ที่อยู่อาศัยราคาถูก รวมไปถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาล

วิกฤตด้านความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองฟีนิกซ์นี้ เป็นผลมาจากการที่ผู้บริหารเมินเฉยต่อปัญหาภาวะไร้บ้านที่เกิดขึ้นในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งหลังจากนี้ ไม่ว่าฝ่ายใดจะชนะเลือกตั้งครั้งนี้ เมืองฟีนิกซ์ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทบทวนระเบียบและกฎหมาย และทำงานร่วมกับนักพัฒนาเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาเข้าถึงได้ (affordable housing) เพื่อรองรับคนไร้บ้านและกลุ่มที่เปราะบางต่อภาวะไร้บ้านในอนาคต และเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์อีกครั้ง 

ที่มา :

https://www.axios.com/local/phoenix/2023/03/10/homelessness-america-phoenix-city-election