รัฐบาลสก็อตแลนด์ขยายมาตรการช่วยเหลือแก่ผู้ไร้บ้านในช่วงโควิด-19

รัฐบาลท้องถิ่นแห่งสก็อตแลนด์จะดำเนินการขยายมาตรการการสนับสนุนที่อยู่อาศัยชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสภาวะการไร้บ้าน โดยมีกำหนดระยะเวลาขยายเพิ่มเติมอีก 3 เดือน

มาตรการดังกล่าวนี้ได้รับการริเริ่มขึ้นตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องหลับนอนหรือใช้พื้นที่สาธารณะในการดำรงชีวิต โดยเป็นการมอบที่พักที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถปกป้องตนเองไม่ให้ได้รับเชื้อไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดในเวลานี้ แต่เดิม มาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2021 ที่จะถึงนี้ และล่าสุด ทางรัฐบาลฯ ได้ประกาศขยายมาตรการดังกล่าวไปถึงสิ้นเดือนกันยายน 2021 นี้

ทั้งนี้ รัฐบาลท้องถิ่นแห่งสก็อตแลนด์ยืนยันว่า ความสำคัญลำดับแรกในการรับมือกับสถานการณ์ช่วงนี้คือการทำให้ประชาชนปลอดภัยและอยู่ห่างจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการที่ทางรัฐบาลได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ยังคงเป็นไปเพื่อสร้างโครงข่ายทางสังคมแบบฉุกเฉิน (emergency safety net) สำหรับประชาชนที่พบว่าตัวเองกำลังประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้เป็นเพียงมาตรการในระยะชั่วคราวเท่านั้น

ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2020 ที่ผ่านมา สภาเทศบาลท้องถิ่นในสก็อตแลนด์ได้รับคำร้องขอจากประชาชนให้ช่วยเหลือและสนับสนุนเรื่องที่พักอาศัยมากถึง 17,000 คน นอกจากนี้ จนถึงเดือนกันยายนในปีเดียวกันนั้น พบว่ามีประชาชนมากถึง 14,000 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่สถานที่พักพิงชั่วคราวของรัฐ  

“รัฐบาลแห่งสก็อตแลนด์ได้เดินหน้าไปอย่างมากในการแก้ไขปัญหาผู้อาศัยหลับนอนตามท้องถนนและที่สาธารณะในปีที่ผ่านมา” Jon Sparkes ผู้บริหารสูงสุดของ Crisis องค์กรสาธารณะกุศลโดยภาคประชาสังคมเพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาผู้ไร้บ้าน กล่าวหลังจาก Nicola Sturgeon หัวหน้ารัฐบาลท้องถิ่นแห่งสก็อตแลนด์ ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการยุติปัญหาคนไร้บ้านในสก็อตแลนด์อย่างจริงจัง

“แต่ถ้าหากเรายังไม่มีข้อกฎหมายหรือมาตรการแก้ไขปัญหาเชิงโครงการสร้างผ่านการตรากฎหมายในเร็ววันนี้ เราอาจจะได้เห็นผู้คนที่ถูกทำให้เผชิญกับการเป็นผู้ไร้บ้านมากยิ่งขึ้น และในเวลานี้ มีผู้คนนับหมื่นที่อาศัยอยู่ในสถานพักพิงชั่วคราวของรัฐ ในที่แห่งนี้ ผู้อาศัยส่วนหนึ่งต้องเจอปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และเมื่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ ได้สร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจอย่างมากต่อประชาชนในทุกระดับ ผลกระทบที่ว่านี้จะกลายเป็นสภาพบังคับที่ทำให้ผู้คนจำนวนอีกมากต้องเจอกับสภาวะการเป็นผู้ไร้บ้านต่อไป” Sparkes กล่าวเพิ่มเติม

ในขณะนี้ รัฐบาลท้องถิ่นแห่งสก็อตแลนด์ได้อนุมัติงบประมาณ 3.5 พันล้านปอนด์ในการสร้างที่อยู่อาศัยที่ประชาชนเข้าถึงได้ โดยมีกำหนดสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2032 และมีแผนการจัดสรรให้เป็นการเช่าที่บริหารจัดการโดยรัฐร้อยละ 70 นอกจากนี้ยังได้อนุมัติงบประมาณ 30 ล้านปอนด์เพื่อช่วยอุดหนุนสภาเทศบาลท้องถิ่นในการสนับสนุนประชาชนที่ใช้บริการที่อยู่อาศัยชั่วคราวของรัฐให้มีที่อยู่อาศัยถาวรต่อไป

ที่มา: Scottish government extends pandemic support for homelessness – The Big Issue