สร้างโอกาสส่งเสริมรายได้ : เมืองโอคลาโฮมา (Homeless Alliance) จัดตั้งโครงการฝึกอบรมทักษะความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดจ้างงานสำหรับคนไร้บ้าน

ศูนย์พักพิงคนไร้บ้าน (Homeless Alliance) ในเมืองโอคลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมจัดตั้งโครงการ Curbside Apparel ร้านพิมพ์สกรีนแบบเปิด เพื่อสร้างโอกาสในการจ้างงานสำหรับสร้างรายได้ให้แก่คนไร้บ้าน

โครงการจ้างงาน Curbside Apparel ช่วยเปิดโอกาสในการเสริมสร้างทักษะความรู้ผ่านการพัฒนาอบรมสำหรับการทำงาน และร่วมส่งเสริมการสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวสำหรับคนไร้บ้าน โดยโครงการ Curbside Apparel มีรูปแบบการดำเนินการในรูปแบบร้านค้าที่ให้บริการด้านการพิมพ์ต่างๆ โดยการให้บริการจะมีการรับคําสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าอาทิเช่น เสื้อพิมพ์ลาย กระเป๋า โปสเตอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น

Curbside Apparel เป็นร้านพิมพ์สกรีนเหมือนร้านทั่วไป แต่ภายในร้านจะมีกิจกรรมพิเศษที่แตกต่างจากร้านทั่วไปคือ ภายในร้านมีกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพิมพ์และร่วมสนับสนุนการจัดจ้างงานสำหรับคนไร้บ้าน โดยรูปแบบกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนคนไร้บ้านในการสร้างอาชีพสำหรับสร้างรายได้ เพื่อให้คนไร้บ้านสามารถมีรายได้ที่มั่นคงในการดำเนินชีวิต

การหางานทำเพื่อสร้างอาชีพ อาจเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไร้บ้าน เนื่องจากอุปสรรคด้านที่อยู่อาศัย การสมัครงาน อาการป่วยทางสุขภาพ และการขาดการเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกด้านสุขอนามัยต่างๆ ความท้าทายจากอุปสรรคดังกล่าวจึงเป็นที่มาในการจัดตั้งของโครงการ Curbside Apparel โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการ คือ เพื่อสร้างโอกาสให้คนไร้บ้านที่เผชิญกับอุปสรรคดังกล่าว ได้สามารถรับโอกาสในการจัดจ้างงานสำหรับสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ในการดำรงชีวิต ในปัจจุบันทางโครงการมีการขยายโปรแกรมการจัดจ้างงานทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ ร้านสื่อสิ่งพิมพ์ ร้านขายดอกไม้ ร้านขายน้ำแข็งใส และร้านขายเสื้อผ้า

ในปี 2022 ที่ผ่านมา โครงการได้สนับสนุนการจัดจ้างงานให้แก่คนไร้บ้านได้มากถึง 250 คน มีการจ้างงานทั้งหมดเกือบ 70,000 ชั่วโมง และสามารถสร้างรายได้จากค่าจ้างรวมได้มากกว่า 975,000 ดอลลาร์สหรัฐ แนวคิดทางธุรกิจที่สร้างโอกาสด้านอาชีพและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีบทบาทที่สำคัญมาก โครงการนี้เกิดขึ้นได้จากการรวมแนวคิดทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านที่เกิดขึ้น โดยสามารถสร้างอาชีพและเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้ในการดำรงชีวิตได้ โครงการจัดจ้างงานเพื่อสร้างอาชีพอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้คนไร้บ้านกลับสู่สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้งได้อย่างยั่งยืน

ที่มา :

https://kfor.com/news/local/homeless-alliance-curbside-chronicle-open-screen-printing-shop/