เมื่อศูนย์พักพิงยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ถึงเวลาที่นิวยอร์กจะต้องคิดถึงนโยบายด้านที่อยู่อาศัยเพื่อลดจำนวนคนไร้บ้าน

เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการเริ่มกำหนดระยะเวลาการพักอาศัยในศูนย์พักพิงสำหรับครอบครัวผู้อพยพที่มีลูก โดยมีการกำหนดระยะเวลาพักอาศัยในศูนย์พักพิงทั้งหมด 60 วัน หากมีระยะเวลาเกินกำหนดจะต้องทำการสมัครใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบศูนย์พักพิงอีกครั้ง

ระบบคนไร้บ้านในเมืองนิวยอร์กได้มีการให้ที่พักพิงแก่คนไร้บ้านและผู้อพยพเป็นระยะเวลานานในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนผู้อพยพมีอัตราสูงขึ้นเป็นอัตราสูงสุดจากที่ผ่านมา นับตั้งแต่วิกฤติการอพยพเริ่มขึ้น โดยเมืองได้มีการย้ายผู้อพยพออกจากที่พักพิงฉุกเฉินมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่อยู่อาศัยถาวร แต่การให้ความช่วยเหลือไม่สามารถรองรับจำนวนผู้อพยพได้ เนื่องจากมีจำนวนผู้อพยพที่ไร้ที่อยู่อาศัยมากถึง 500 คนต่อวัน ที่ต้องการความช่วยเหลือ

จากเหตุการณ์ผู้อพยพที่อาจนำไปสู่ปัญหาการไร้บ้านในอนาคต นายกเทศมนตรีของเมืองจึงได้วางแผนแนวทางการแก้ไขวิกฤติที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ครอบครัวผู้อพยพที่มีเด็ก เพื่อรองรับผู้อพยพที่มีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มาตรการการแก้ไขปัญหาได้มีการจำกัดระยะเวลาในการพักอาศัยในศูนย์พักพิงเป็นเวลา 60 วัน สำหรับครอบครัวผู้อพยพที่มีเด็ก หลังจากเลยระยะเวลาที่กำหนดครอบครัวผู้อพยพต้องกลับไปที่ศูนย์และติดต่อสมัครเพื่อเข้าพักพิงอีกครั้ง 

มาตรการการแก้ไขปัญหาไม่ได้รับความเห็นด้วยจากทุกฝ่าย ผู้สนับสนุนคนไร้บ้าน รวมไปถึงสมาคมช่วยเหลือทางกฎหมายและแนวร่วมเพื่อคนไร้บ้านได้วิพากษ์วิจารณ์ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าการกำหนดระยะเวลาการพักพิงสำหรับครอบครัวผู้อพยพจะทำให้ครอบครัวต้องย้ายที่อยู่อาศัยทุก 2 เดือน ซึ่งจะส่งผลต่อการศึกษาของเด็กอพยพที่ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนของรัฐ รวมไปถึงเป็นการแสดงการกีดกันครอบครัวที่มีลูกอีกด้วย

จากการวิพากษ์วิจารย์ที่เกิดขึ้น นายกเทศบาลเมืองได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหานอกเหนือจากมาตรการที่เกิดขึ้น โดยการควบคุมราคาที่อยู่อาศัยให้มีราคาถูกและทำการแจกจ่ายอาหารให้สำหรับผู้อพยพอย่างสิ้นหวัง เนื่องจากผู้คนมากกว่า 130,000 คน หนีความวุ่นวายทางเศรษฐกิจและการเมือง จากละตินอเมริกา มาที่เมืองตั้งแต่ปีที่แล้ว และในขณะนี้ตัวเลขมีมากกว่า 65,000 คน อยู่ในที่พักพิง ซึ่งนิวยอร์กเป็นเมืองที่ดึงดูดผู้อพยพเนื่องจากเป็นเมืองใหญ่เพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาที่ต้องจัดหาที่พักพิงสําหรับคนไร้บ้านทุกคนที่ขอพักพิง ซึ่งเป็นผลมาจากคดีความในศาลที่มีอายุหลายสิบปีมาก่อนหน้านี้

จากวิกฤติที่สะสม ทำให้นายกเทศบาลเมืองได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้ระงับการให้ที่พักพิงสำหรับผู้ใหญ่ที่ยังไม่มีครอบครัว รวมถึงได้มีการเดินทางไปยังละตินอเมริกาเพื่อกล่าวต่อผู้อพยพให้เดินทางไปยังพื้นที่อื่น ผู้อพยพจํานวนมากให้สัมภาษณ์กล่าวถึงคำเตือนของนายกเทศมนตรี ว่าในนิวยอร์กจะไม่ห้ามในการอพยพเข้าสู่เมือง แต่การหาที่อยู่อาศัยและงานจะหายากในเมืองนี้ ทำให้ผู้อพยพหลายคนหลีกเลี่ยงที่จะไปยังนิวยอร์ก

จากการประกาศมาตรการรองรับที่พักพิง 60 วัน ทำให้ส่งผลต่อผู้อพยพที่ไร้บ้านจำนวนมาก ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะนำไปสู่วิกฤติคนไร้บ้านที่มากขึ้นได้ในอนาคต รวมถึงจะทำอย่างไรเมื่อที่พักพิงไม่ใช่ทางออกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ที่พักราคาถูกและที่อยู่อาศัยถาวรจะสามารถเป็นทางออกให้กับเรื่องนี้ได้หรือไม่

ที่มา :