เสี่ยงมากกว่า! สถิติชี้แม่เลี้ยงเดี่ยวในสหราชอาณาจักรเสี่ยงเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน

ขอบคุณภาพจาก: SBS

ประมาณ 60% ของผู้ที่อยู่ในที่พักชั่วคร่าวสำหรับคนไร้บ้านในสหราชอาณาจักรเป็นผู้หญิง โดยจากการรายงานขององค์กร Shelter พบว่า จำนวนผู้หญิงในบ้านพักชั่วคร่าวเพิ่มขึ้น 88% ในทศวรรษที่ผ่านมา จาก 40,030 คน ในปี 2554 เป็น 75,410 คนในปี 2564 อย่างไรก็ดี ยังมีผู้หญิงอีกจำนวนมากอยู่ในภาวะเปราะบางและมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนไร้บ้าน โดยประมาณ 1 ใน 3 ของแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือประมาณ 321,000 คน ค้างชำระค่าเช่าบ้านหรือเสี่ยงที่จะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าบ้าน ซึ่งสาเหตุมาจากที่ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงมักจะได้งานที่มีรายได้ต่ำและไม่มั่นคงกว่า รวมไปถึงมักเป็นฝ่ายที่ต้องมีภาระเลี้ยงดูอีกด้วย

ในขณะเดียวกันการขอความช่วยเหลือก็เป็นเรื่องยากของแม่เลี้ยงเดี่ยวเนื่องจากพวกเขาถูกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้วยเหมือนเป็นภาระ บ้างก็กังวลว่าหากไปขอความช่วยเหลือแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำลูกไปจากพวกเขา และอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ทราบว่าต้องไปขอความช่วยเหลือที่ใด

อ้างอิง: https://www.theguardian.com/society/2021/dec/26/homelessness-disproportionately-affects-single-mothers-research-reveals