สถาปนิกตัวน้อยร่วมจัดตั้งโครงการออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้านในเมืองลอว์เรนซ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งและสองที่ Limestone Community School ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในเมืองลอว์เรนซ์ รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมทำงานออกแบบที่อยู่อาศัยกับสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในเมืองลอว์เรนซ์ จากการสำรวจโดยแผนกริเริ่มการเคหะของเมืองลอว์เรนซ์เมื่อปี 2565 พบว่าจํานวนคนไร้บ้านถาวรที่ไม่มีที่อาศัยอยู่ในเมืองลอว์เรนซ์มีจำนวนมากถึง 232 คน

กลุ่มนักเรียนของ Limestone ได้วางแผนที่จะสร้างบ้าน 4 หลังเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านในเมืองร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่น พวกเขาตั้งเป้าที่จะระดมทุนจำนวน 120,000 ดอลลาร์สําหรับเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้าน โดยแผนดังกล่าวอยู่ในโครงการการศึกษา microschool project-based-learning-focused ซึ่งเปิดเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปี 2565 ที่ผ่านมา และได้มีการวางแผนที่จะขยายโครงการโดยการเพิ่มนักเรียนชั้นปีอื่นๆในช่วงปี 2567 เพื่อสอนให้เด็กๆได้เข้าใจและร่วมแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม

โดยในโครงการก่อนหน้านี้เด็กๆได้ร่วมแก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติก แต่ในตอนนี้พวกเขากําลังให้ความสนใจไปที่ปัญหาคนไร้บ้าน โดยความสนใจเกิดหลังจากที่นักเรียนกลับมาจากช่วงปิดเทอมฤดูหนาว นักเรียนได้พบกับคําถามง่ายๆว่า “จะเกิดอะไรขึ้นถ้า…” โดยคำถามนี้มาจากหนังสือ LeVar Burton ที่คุณครูได้อ่านให้นักเรียนฟัง คำถามนี้จึงช่วยจุดประกายความคิดของนักเรียน “ถ้าทุกคนมีครอบครัวและที่อยู่อาศัยล่ะ” ซึ่งจุดนี้สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนร่วมให้ความสนใจในแนวคิดนี้อีกด้วย

จากแนวคิดเล็กๆ ได้กลายเป็นความสนใจและการพยายามหาคำตอบที่ยิ่งใหญ่ คุณครูได้ตั้งคำถามแก่นักเรียนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร โดยให้นักเรียนได้ร่วมสะท้อนความคิดเห็นจากคำถามชวนคิดว่า “มีคนจำนวนมากในเมืองลอว์เรนซ์ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย และในช่วงฤดูหนาวมีคนไร้บ้านอีกหลายคนที่ต้องเสียชีวิตเพราะเผชิญความหนาวเย็นจากการไม่มีที่อยู่อาศัย” จากประเด็นนี้ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เด็กๆร่วมกันตัดสินใจ ออกแบบ และลงมือทำจริง ทุกฝ่ายช่วยกันออกแบบและสร้างบ้านสําหรับคนไร้บ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยร่วมมือกับบริษัทออกแบบที่อยู่อาศัย Multistudio

กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น แม้เป็นเพียงก้าวเล็กๆจากไอเดียของเด็กในวัยประถมศึกษา แต่ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย เพราะเป็นการทำให้พวกเขาได้ตระหนักถึงการห่วงใยชุมชนและเข้าใจประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมตั้งแต่เนิ่นๆ

ที่มา :

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2023/04/02/elementary-students-design-homes-help-homeless-good-news/11528547002/